Công nhận xã Hoà Thạnh đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 05/04/2017 - 08:27

BTNO - Ngày 4.4, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Hòa Thạnh (huyện Châu Thành) tổ chức lễ công nhận đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Ông Phạm Văn Sĩ- Trưởng phòng Văn hoá Thông tin huyện Châu Thành trao quyết định công nhận xã Hòa Thạnh đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Đến dự có ông Lê Hồng Tăng- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh.

Tại xã Hòa Thạnh, qua 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả nhất định, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; hệ thống đường giao thông nông thôn của xã từng bước được nâng cấp…

Toàn xã đã phấn đấu thực hiện tốt 5 tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, đến nay có 786 hộ gia đình được công nhận "Gia đình văn hóa", đạt 64,42%, có 5/5 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa; 100% hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia; 95,74% hộ gia đình có nhà ở kiên cố, không còn nhà dột nát; các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ phát triển toàn diện.

Ban chỉ đạo xã thường xuyên vận động tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt việc cưới, việc tang, lễ hội văn minh, loại bỏ dần tình trạng mê tín dị đoan. Hiện tại xã Hòa Thạnh có 6/6 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo đạt chuẩn văn minh.

Dịp này, 1 tập thể và 4 cá nhân được UBND huyện Châu Thành tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” xã Hòa Thạnh.

Trúc Linh