Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng thực chất, hiệu quả 

Cập nhật ngày: 01/12/2022 - 23:28

BTN - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục đổi mới cách thức triển khai một cách linh hoạt, chủ động, sáng tạo và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hoá công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Thi hoà giải viên giỏi cấp tỉnh lần thứ IV, năm 2022. Ảnh: Đào Như

Từng bước xã hội hoá công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh cho biết, năm 2022, công tác PBGDPL đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp, ngành tiếp tục tuyên truyền nội dung văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, các văn bản luật mới được ban hành, các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, các cấp, ngành cũng đã triển khai có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá các mô hình, hình thức PBGDPL, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn như: tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trên mạng xã hội, xe loa, pa-nô, băng-rôn, áp-phích.

Hội đồng PBGDPL các cấp phát huy vai trò đầu mối tham mưu, phối hợp ngành Tư pháp, cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL các cấp, huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác PBGDPL, từng bước xã hội hoá, đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, hiệu quả.

Thực hiện kế hoạch Ngày Pháp luật của UBND tỉnh, các cấp, ngành triển khai nghiêm túc, tiếp tục tạo nền nếp sinh hoạt góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân kịp thời cập nhật các văn bản pháp luật mới, các quy định pháp luật gắn liền với công tác chuyên môn và đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng thường xuyên cập nhật, đăng tải văn bản pháp luật trên hệ thống egov, zalo, tủ sách pháp luật điện tử của cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức tự nghiên cứu, tìm hiểu; chính quyền cơ sở phát huy hình thức tuyên truyền pháp luật trên hệ thống thông tin ở cơ sở như: báo, đài truyền thanh, loa, băng-rôn… để tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Trong năm 2022, các cấp, ngành đã phối hợp tổ chức 26.990 cuộc tuyên truyền pháp luật cho 844.273 lượt cán bộ, công chức, chiến sĩ, giáo viên, học sinh, người lao động trong doanh nghiệp và nhân dân tham dự.

Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật

Về công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) và tư vấn pháp luật (TVPL), năm qua, Trung tâm TGPL tiếp nhận thụ lý và thực hiện TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng 242 vụ cho 242 người; phối hợp với Phòng Tư pháp và Thành đoàn thành phố Tây Ninh thực hiện 4 cuộc truyền thông công tác TGPL, tuyên truyền phổ biến và tư vấn pháp luật bằng hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, trung tâm còn làm tốt công tác truyền thông TGPL kết hợp tư vấn pháp luật tại các địa phương 21 đợt, tư vấn pháp luật 94 vụ cho 94 người.

Công đoàn cấp trên cơ sở và Liên đoàn Lao động tỉnh tư vấn 711 vụ cho 698 công nhân lao động và 13 doanh nghiệp. Qua tư vấn, trợ giúp 29 cá nhân, người lao động soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện. Đồng thời hỗ trợ, đại diện tổ chức thương lượng tranh chấp lao động cá nhân, kết quả 23 người lao động được nhận trở lại làm việc và 3 trường hợp nhận chế độ thai sản với số tiền 84 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp còn hỗ trợ người lao động yêu cầu doanh nghiệp trả chế độ ngừng việc do dịch bệnh Covid- 19 và bồi thường do chủ doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật với số tiền 112 triệu đồng; 10 người được công đoàn hỗ trợ bồi thường qua thương lượng thành và thi hành án với số tiền trên 479 triệu đồng.

Các cấp, ngành đã biên soạn, in ấn và phát hành 161.781 tài liệu tuyên truyền pháp luật góp phần thông tin, tuyên truyền pháp luật một cách rộng rãi đến với cán bộ và nhân dân, nhất là đối tượng đặc thù được quy định tại Luật PBGDPL, trong đó có 400 tài liệu biên dịch tuyên truyền sang tiếng Khmer để cấp phát cho người dân đang sinh sống tại địa phương.

Tăng cường tuyên truyền pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng

Các cấp, ngành tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ và nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Báo Tây Ninh đăng tải trên báo in 109 tin, bài và trên báo điện tử đăng tải 215 tin, bài, video clip tuyên truyền, giới thiệu pháp luật trong các chuyên mục “Thời sự - Chính trị, Pháp luật”, “Tư vấn pháp luật”, “Gặp gỡ luật sư”, “Pháp luật với đời sống”, “Phát thanh”; đăng tải 25 văn bản quy phạm pháp luật trên trang “Công dân cần biết - Phụ trang quảng cáo”.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền pháp luật trên sóng phát thanh và sóng truyền hình 34 tin, 4 phóng sự; 78 số trong chuyên mục “Pháp luật Dân quân tự vệ”, “Hộp thư truyền hình”; 26 số trong chuyên mục “Phổ biến văn bản pháp luật”; 365 số của chương trình “Thấu lý thấm tình”. Trên các hạ tầng số, Đài thường xuyên cập nhật các tin, bài tuyên truyền pháp luật trên website, landingpage và facebook.

Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn phối hợp thực hiện 22 chương trình “Thanh niên và Pháp luật” đăng tải trên trang fanpage của Tỉnh đoàn, Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Tây Ninh, hệ thống thông tin cơ sở. Các Đài Truyền thanh huyện, thành phố; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn và các loa tuyên truyền di động tăng cường thông tin các văn bản pháp luật mới được ban hành, các quy định pháp luật gắn liền với cuộc sống cho cán bộ và nhân dân ở địa phương được 117.580 giờ phát sóng.

Hệ thống thông tin ở cơ sở đã đăng tải được 144 bài viết và 144 khẩu hiệu tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, các quy định của pháp luật về biên giới quốc gia, các quy định của pháp luật gắn liền với tình hình của xã hội hiện nay, nhất là những vấn đề đang được nhân dân đặc biệt quan tâm; các quy định của pháp luật gắn với chủ đề của các tháng hành động hoặc kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc.

Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Tây Ninh và Cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện thường xuyên cập nhật và đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; thông tin, tuyên truyền các nội dung pháp luật, thủ đoạn phạm tội, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tin hoạt động PBGDPL… để tuyên truyền kịp thời, rộng rãi đến với mọi cán bộ và nhân dân dân trên toàn tỉnh. Trong năm 2022, đã viết, cập nhật, đăng tải 500 văn bản, bài viết, thông tin tuyên truyền pháp luật, tin hoạt động PBGDPL…

Ngoài ra, Hội đồng PHPBGDPL các cấp còn thực hiện tuyên truyền, PBGDPL thông qua khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật cho 1.121 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nghiên cứu, tham khảo.

Thông qua hoạt động xét xử, TAND hai cấp tỉnh đã giải quyết 13.008 vụ/14.033 vụ án các loại; lồng ghép vào công tác xét xử, hoà giải các vụ án tại Toà án và xét xử lưu động để tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng. Bên cạnh các kết quả trên, Hội đồng PHPBGDPL các cấp còn triển khai thực hiện các đề án, chương trình về PBGDPL, triển khai cho các đối tượng đặc thù đạt kết quả tích cực.

Về phương hướng hoạt động thời gian tới, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh nhấn mạnh, cần tiếp tục quán triệt công tác PBGDPL là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; khuyến khích, tạo điều kiện và huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia; đồng thời đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Đức Tiến