Pháp luật   Tin tức

Kỷ niệm 76 năm thành lập ngành Thanh tra (23.11.1945 - 23.11.2021):

Công tác thanh tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước 

Cập nhật ngày: 23/11/2021 - 11:21

BTNO - Thời gian qua, công tác thanh tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đồng thời, tăng cường pháp chế, phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực , giúp ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Khối thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021.

Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Trong năm 2021, nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cơ quan thanh tra  xây dựng và hoàn thành kế hoạch thanh tra bảo đảm tiến độ. Đồng thời, đề ra các biện pháp thanh tra phù hợp với tình hình thực tế; không để xảy ra việc thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với một doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, đôn đốc xử lý sau thanh tra.

Ngành Thanh tra phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng với hơn 26.500 lượt người tham dự; cấp 24 loại tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân…

Năm 2021, các cơ quan Thanh tra thực hiện 56 cuộc thanh tra hành chính, chủ yếu ở lĩnh vực tài chính ngân sách (22 cuộc), đất đai, quản lý hành chính, xây dựng cơ bản, hiện đã ban hành kết luận 49 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm hơn 8,2 tỷ đồng và 43.599m2 đất, kiến nghị thu hồi trên 5,5 tỷ đồng và 480m2 đất, kiến nghị khác hơn 2,6 tỷ đồng và 43.119m2 đất; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 3 vụ/11 đối tượng. Toàn ngành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện xong 38/63 kết luận thanh tra, đã thu được 4,317/21,432 tỷ đồng, 5.446/56.778m2 đất; khởi tố 2 vụ/2 đối tượng.

Đối với thanh tra chuyên ngành, các đơn vị triển khai được 8.131 cuộc thanh, kiểm tra; ban hành kết luận 8.120 cuộc đối với việc chấp hành pháp luật của 176.668 cá nhân và 707 tổ chức; phát hiện 656 cá nhân và 128 tổ chức vi phạm, kiến nghị thu hồi 237 triệu đồng, kiến nghị khác 240 triệu đồng; đã ban hành 684 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 5,992 tỷ đồng, số tiền đã thu qua kiến nghị thu hồi và xử phạt vi phạm hành chính là 6,229 tỷ đồng, vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực giao thông, y tế, môi trường, kiểm dịch…

Toàn ngành đã triển khai và ban hành kết luận 19 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với 39 đơn vị về việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, như chưa đảm bảo các yêu cầu của công tác tiếp dân (xây dựng lịch tiếp công dân, địa điểm tiếp dân, niêm yết, mở sổ theo dõi công tác tiếp dân, sổ theo dõi xử lý đơn chưa thể hiện được các nội dung theo quy định); không kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trực thuộc Sở để xảy ra tham nhũng…

Nắm bắt thông tin qua tiếp dân và giải quyết đơn thư

Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định. Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình khiếu nại, tố cáo đông người trên địa bàn tỉnh; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời chỉ đạo giải tỏa những vụ việc bức xúc, đông người không để phát sinh “điểm nóng” khiếu kiện vượt cấp về Trung ương.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh kiểm tra 5 kết luận nội dung tố cáo, 7 quyết định giải quyết khiếu nại kiến nghị chấn chỉnh việc để lộ thông tin người tố cáo; xử lý thông tin ban đầu chưa đảm bảo; giải quyết đơn quá hạn… Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”, hiện đang chờ UBND tỉnh phê duyệt.

Trong năm 2021, toàn tỉnh đã tiếp 1.351 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; đến trình bày 1.126 vụ việc; có 12 lượt đoàn đông người. Các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh tiếp nhận 1.622 đơn (giảm 15% so với cùng kỳ năm 2020); trong đó có 1.238 đơn đủ điều kiện xử lý gồm 145 đơn khiếu nại, 39 đơn tố cáo và 1.054 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu trong lĩnh vực hành chính chiếm 60%; trong đó, khiếu nại, tố cáo về đất đai chiếm 70%, lĩnh vực khác 30%.

Ông Trần Văn Minh Trí - Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Do đó, đơn vị tiếp tục đề nghị các cấp, ngành tăng cường kiểm tra, rà soát các lĩnh vực liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, chính sách chế độ bảo hiểm xã hội; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách cho người dân, nhằm hạn chế thấp nhất việc phát sinh khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đôn đốc, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai đã có hiệu lực pháp luật; kiên quyết xử lý các trường hợp khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết thỏa đáng, có lý, có tình, đúng pháp luật, hết thẩm quyền nhưng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất an ninh trật tự tại trụ sở các cơ quan nhà nước và nơi công cộng. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kể cả thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, gắn với chất lượng kết luận thanh tra; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác xử lý sau thanh tra. Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

Thiên Di