Công tác Y tế trường học vẫn còn nhiều hạn chế

Cập nhật ngày: 22/04/2012 - 01:26

(BTNO)- Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, năm 2011 trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 543 đơn vị trường học, trong đó hệ mầm non có 118 trường, tiểu học 272 trường, THCS 106 trường, THPT 31 trường; có 6 trường trực thuộc sở và 10 trung tâm GDTX. Tổng số học sinh trong toàn tỉnh là 208.36 học sinh, trong đó học sinh tiểu học chiếm số lượng đông nhất với 89.288 học sinh.

Kết hợp y tế địa phương tổ chức tẩy giun cho học sinh tiểu học

Thống kê của Sở GD&ĐT cho biết, hiện tại ngành có 110 cán bộ y tế chuyên trách (không tính các trung tâm GDTX) và 126 cán bộ kiêm nhiệm làm công tác y tế trường học. Các đơn vị trường học đã chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh vào đầu năm học, lập sổ y bạ để quản lý và theo dõi sức khoẻ học sinh. Các trường đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho học sinh ở các bậc học ... góp phần hướng đến mục tiêu xây dựng nhà trường an toàn, phát triển bền vững.

Hằng năm, các trường đều tiến hành truyền thông giáo dục sức khoẻ, bảo vệ môi trường thông qua các phương tiện như pano, áp phích, qua các buổi sinh hoạt dưới cờ. Tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, tạo điều kiện để các em rèn luyện thể chất và giải trí sau giờ học...

Tuy nhiên, công tác y tế trường học vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trong đó chủ yếu là đội ngũ cán bộ y tế trường học vừa thiếu vừa yếu, phần lớn làm kiêm nhiệm; cơ sở vật chất phục vụ cho công tác y tế trường học chưa được đầu tư đúng mức, nhiều trường học vẫn chưa có phòng y tế. Vì vậy, trong năm 2012, Sở GD&ĐT tập trung vào công tác củng cố, duy trì đội ngũ cán bộ y tế trường học chuyên trách hiện có, đồng thời tuyển dụng thêm cán bộ y tế chuyên trách có trình độ từ Trung cấp Y trở lên; tiếp tục tổ chức thực hiện việc khám sức khoẻ và lập sổ Y bạ-Nha bạ để theo dõi và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh; tổ chức và quản lý chặt chẽ các hoạt động của hệ thống căng tin và bếp ăn tập thể trường học nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Yến Khanh