Hòa Thành, Trảng Bàng:

Công trình xây dựng nhà ở khu vực nông thôn thuộc diện phải xin phép xây dựng 

Cập nhật ngày: 10/08/2019 - 20:20

BTNO - Nhiều người dân có công trình xây dựng nhà ở cá nhân tại một số xã nông thôn thuộc huyện Hòa Thành thắc mắc, theo quy định của Luật Xây dựng 2014 thì nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc diện được miễn phép xây dựng.

Gần đây, người dân các xã nông thôn ở Hòa Thành có thông tin, nhà ở khu vực nông thôn của huyện khi xây dựng công trình mới phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng, chứ không thuộc diện miễn giấy phép.

Công trình xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn huyện Hòa Thành và Trảng Bàng theo quy dịnh không thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng- Ảnh minh họa

Để làm rõ thông tin trên, chúng tôi đã liên hệ với Sở Xây dựng và được biết, theo quy định tại điểm K Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng quy định: công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa là công trình thuộc diện miễn giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 1708/ QĐ-BXD đã công nhận đô thị huyện Hòa Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV với diện tích 8.292,40 ha gồm thị trấn Hòa Thành và 7 xã còn lại của huyện. Do đó, Hòa Thành đã được quy hoạch đô thị mở rộng toàn bộ diện tích của huyện nên theo quy định của Luật Xây dựng, công trình nhà ở nông thôn ở huyện Hòa Thành không thuộc diện miễn giấy phép xây dựng.

Tương tự, Quyết định số 1709/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 4. Theo đó, khu vực dự kiến thành lập thị xã Trảng Bàng có diện tích 34.014,92ha đạt tiêu chí đô thị loại 4, trong đó khu vực nội thị gồm thị trấn Trảng Bàng và các xã Gia Bình, An Tịnh, An Hòa, Gia Lộc và Lộc Hưng; khu vực ngoại thị gồm 5 xã còn lại. Vì vậy, theo quy định của Luật Xây dựng 2014, các công trình xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn của huyện Trảng Bàng cũng không nằm trong diện miễn giấy phép xây dựng.

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND huyện Hòa Thành và huyện Trảng Bàng chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư, cấp giấy phép xây dựng theo quy định đối với khu vực quy hoạch phát triển đô thị.

Thế Nhân