Kinh tế   Kinh tế

Công ty Cao su Tân Biên: Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019 

Cập nhật ngày: 28/02/2020 - 15:38

BTNO - Vừa qua, Công ty Cổ phần cao su Tân Biên tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2019. Dự hội nghị có ông Huỳnh Văn Bảo- Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Năm 2019, tổng diện tích vườn cây cao su khai thác của công ty là 3.549,78 ha, tổng sản lượng khai thác được 6.040 tấn, đạt 100% kế hoạch, năng suất bình quân vườn cây của đơn vị là 1,7 tấn/ha, tổng sản lượng cao su chế biến đạt 6.955 tấn, trong đó mủ khai thác 5.499 tấn và 1.456 tấn mủ thu mua. Ngoài ra, thực hiện gia công chế biến cho đơn vị bên ngoài 73,92 tấn.

Tổng sản lượng cao su tiêu thụ là 11.854 tấn (đạt 109,76% kế hoạch), trong đó tiêu thụ trong nước 8.314 tấn và xuất khẩu là 3.540 tấn, kim ngạch đạt 5,08 triệu USD, giá bán bình quân 32,92 triệu đồng/tấn.

Tổng doanh thu trong năm của công ty đạt 579,95 tỷ đồng, đạt 114,36 % kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là 202,03 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 56,23 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 10%. Hiện công ty đang giải quyết việc làm cho 1.372 người với thu nhập bình quân 8,2 triệu đồng/người/tháng.

Công ty Cổ phần cao su Tân Biên tiếp tục góp vốn đầu tư vào 2 dự án trồng và chăm sóc cao su tại Campuchia với tổng vốn đầu tư 154,677 tỷ đồng, tổng diện tích vườn cây cao su tại 2 dự án là 12.952,54 ha, hiện đã được đưa vào khai thác và bắt đầu có doanh thu, lợi nhuận.

Trong năm, công ty thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là 25,48 tỷ đồng, giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với 124 trường hợp với số tiền trên 2 tỷ đồng, bồi dưỡng độc hại cho người lao động số tiền 4,39 tỷ đồng...

Theo kế hoạch, trong năm 2020, Công ty Cổ phần cao su Tân Biên tập trung nỗ lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch khai thác 3.047,42 ha, đạt sản lượng 5.200 tấn, năng suất vườn cây duy trì bình quân 1,71 tấn/ha, chăm sóc tốt 2.597,27 ha vườn cây kiến thiết cơ bản, và 402,78 ha cao su tái canh, thanh lý 481,03 ha; tổng doanh thu đạt 444,967 tỷ đồng và thu nhập bình quân 7,8 triệu đồng/người/tháng...

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam Huỳnh Văn Bảo ghi nhận và biểu dương những thành tích Công ty cao su Tân Biên đã đạt được trong năm 2019, đồng thời đề nghị Công ty cao su Tân Biên tiếp tục rà soát, từng bước hoàn thiện và thực hiện nghiêm thỏa ước lao động; tập trung hoàn thành những mục tiêu đã đề ra trong hội nghị này; quan tâm hơn nữa đến đời sống cán bộ, nhân viên và người lao động, đặc biệt thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe người lao động.

Minh Dương