Công ty cổ phần cao su Tân Biên đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Cập nhật ngày: 24/04/2016 - 10:23

Bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, trong thời gian qua, Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên đã tiến hành các công việc theo luật định nhằm chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty 100% vốn Nhà nước sang Công ty cổ phần.

Ngày 15.1.2016, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên. Công ty đã cùng với Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bán 15.390.375 cổ phần ra công chúng, tương ứng với 17,50% vốn điều lệ. Kết quả đã bán được 66.600 cổ phần, với giá đấu thấp nhất là 18.700 đồng/cổ phần.

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát ra mắt trước đại hội.

Giá bán ưu đãi cổ phần cho người lao động là 10.000 đồng/cổ phần. Kết quả đã bán được 1.216.346 cổ phần cho 154 cổ đông.

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có số vốn góp gần 866 tỷ đồng, tương đương 86.590.553 cổ phần, chiếm 98,46% vốn điều lệ.

Đại hội đã thông qua điều lệ, quy chế làm việc và bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Ông Huỳnh Hữu Minh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2016-2021. 

Chí Thành