Kinh tế   Kinh tế

Công ty Cổ phần Thành Thành Công–Biên Hòa: Thông báo chính sách thu mua mía vụ 2020 – 2021 

Cập nhật ngày: 12/12/2020 - 12:20

BTNO - Công ty Cổ phần Thành Thành Công–Biên Hòa vừa có thông báo về chính sách thu mua mía vụ 2020–2021. Theo đó, giá mua mía vụ 2020-2021(chưa bao gồm các khoản trợ giá đầu tư và trợ giá mua mía) từ 850.000–950.000 đồng/tấn (cho mía có chữ đường 10 CCS) tại ruộng, tùy theo khu vực và vụ trồng.

Thu hoạch mía.

Ngoài ta, Công ty còn chi các khoản trợ giá tại thời điểm trồng, cụ thể như sau: trợ giá đầu tư mía Đông Xuân và mía gốc vụ đầu tư 2019-2020 thu hoạch vụ 2020-2021, 1.000.000 đồng/ha đối với mía tơ và 850.000 đồng/ha đối với mía gốc, bình quân 16.000 đồng/tấn.

Tổng giá mua mía bao gồm các khoản trợ giá đối với vụ đầu tư Đông Xuân và mía gốc vụ 2019-2020 thu hoạch vụ 2020-2021, ở mức 866.000 đồng/tấn-đến 966.000 đồng/tấn (mía 10 CCS), tùy theo đối tượng khách hàng và khu vực.

Trợ giá mua đối với mía vụ Hè Thu, Công ty đã chi 2.000.000 đồng/ha, bình quân 32.000 đồng/tấn đối với mía Hè Thu (chi khi trồng và chăm sóc) và tiếp tục chi trợ giá  65.000 đồng/tấn, tuy nhiên, tối đa không quá 4.000.000 đồng/ha vào cuối vụ thu hoạch.

Tổng giá mua mía bao gồm các khoản trợ giá đối với vụ đầu tư Hè Thu 2019-2020 thu hoạch vụ 2020-2021 nằm từ mức 947.000 đồng/tấn-đến 1.047.000 đồng/tấn (mía 10 CCS), tùy theo từng khách hàng và khu vực.

Đối với mía cháy, giá mua sẽ thấp hơn giá mía tươi 50.000 đồng/tấn so với giá mía đã công bố và mua theo chữ đường thực tế (không bảo hiểm chữ đường). Mức thấp hơn này tính trên khối lượng thanh toán không ảnh hưởng bởi CCS của xe mía.

Xe chở mía vào giàn. Ảnh minh họa.

Về vấn đề tạp chất, mỗi xe mía tiếp nhận sẽ được lấy mẫu để đánh giá tạp chất thực tế làm cơ sở thanh toán. Để khuyến khích mía sạch và mía tươi, tạp chất được khấu trừ vào khối lượng mía như sau: đối với xe mía tươi, tạp chất thực tế từ 0 – 2%, sẽ không bị trừ vào khối lượng mía; tạp chất thực tế trên 2%, Công ty hỗ trợ 2%, phần còn lại sẽ trừ vào khối lượng mía. Đối với xe mía cháy, tạp chất thực đo sẽ bị trừ vào khối lượng mía cân.

Cước vận chuyển được tính theo cự ly từ ruộng mía đến nhà máy, tính trên khối lượng đã trừ tạp chất (khối lượng thanh toán). Bảng giá cước sẽ được thông báo cụ thể vào thời điểm đầu vụ ép theo từng cự ly vận chuyển.

Giang Hà