BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA Tây Ninh: Không xả nước thải sản xuất trực tiếp ra môi trường 

Cập nhật ngày: 26/05/2024 - 07:54

BTNO - Ngày 8.3.2024, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA Tây Ninh (địa chỉ tại ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng) đến làm việc; hiện Thanh tra Sở này đang tổng hợp hồ sơ để xem xét xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường theo quy định.

Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc AA Tây Ninh.

Trước đó, người dân sinh sống gần khu vực Công ty tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng kiến nghị các ngành chức năng kiểm tra Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA Tây Ninh về việc xả nước thải gây ô nhiễm làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân.

Ngày 23.11.2023, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Trảng Bàng, Ban quản lý ấp Bùng Binh kiểm tra đột xuất Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc AA Tây Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng xác định lượng nước thải sinh hoạt phát sinh với lưu lượng khoảng 130 m3/ngày.đêm (không có nước thải sản xuất), được thu gom về hệ thống xử lý có công suất 500 m3/ngày.đêm theo phương án xử lý đạt cột A, quy chuẩn quy định.

Tuy nhiên, kết quả lấy mẫu nước thải sau hệ thống xử lý xả ra rạch Bùng Binh so sánh quy chuẩn quy định, cột A có 1/10 thông số (Coliforms) = 4,6 x 104 MPN/100mL vượt 15,33 lần. Từ đó, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành làm việc để hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm về môi trường của Công ty theo quy định.

Thế Nhân