BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công ty CP BOURBON - Tây Ninh: THƯỞNG HƠN 1,2 TỶ ĐỒNG CHO NHỮNG HỘ TRỒNG MÍA ĐẠT NĂNG SUẤT CAO

Cập nhật ngày: 16/04/2009 - 11:22

Đầu tư đúng mức mía sẽ đạt năng suất cao

Đầu năm 2008, Công ty CP Bourbon Tây Ninh (SBT) thành lập Câu lạc bộ 100 tấn nhằm khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho các hộ tâm huyết với cây mía có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng suất, nâng cao thu nhập từ cây mía. Sau tròn 1 năm hoạt động, Câu lạc bộ đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Tại buổi tổng kết vụ thu hoạch mía 2008-2009 do Công ty SBT tổ chức ngày 14.4.2009, lãnh đạo Công ty cho biết tổng sản lượng mía thu hoạch được là 508.638 tấn, trong đó mía nguyên liệu đưa vào chế biến là hơn 467.000 tấn, còn lại hơn 41.000 tấn là mía hom giống. Năng suất mía bình quân toàn vụ được Công ty SBT thống kê đạt khoảng 52 tấn/ha, trong đó có 3.200 ha đạt năng suất dưới 40 tấn/ha, hơn 3.200 ha đạt từ 40-60 tấn/ha. Tuy nhiên, cũng có đến 2.200 ha đạt năng suất từ 60-80 tấn ha, hơn 800 ha đạt từ 80-100 tấn/ha và đặc biệt có 438 ha đạt năng suất trên 100 tấn/ha. Trước vụ 2008-2009, trong vùng nguyên liệu mía của Công ty SBT đầu tư có đến hơn 1.200 ha mía đăng ký đạt năng suất từ 80 tấn/ha trở lên. Tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan tác động nên kết thúc vụ thu hoạch chỉ có 617 ha đạt chuẩn đã đăng ký- trên 80 tấn/ha. Trong tình hình cây mía gặp khó khăn thì đây là kết quả đáng khích lệ cho cả nông dân và nhà máy.

Theo công bố của Công ty SBT từ đầu vụ, mía đạt năng suất từ 80 tấn/ha đến dưới 90 tấn/ha được thưởng 1 triệu đồng/ha; mía đạt năng suất từ 90 tấn đến dưới 100 tấn/ha được thưởng 2 triệu đồng/ha; mía từ 100 tấn/ha trở lên được thưởng 3 triệu đồng/ha. Thực hiện chính sách khuyến khích về năng suất này, kết thúc vụ mía 2008-2009 Công ty SBT đã tặng thưởng cho 264 hộ nông dân trồng mía đạt năng suất cao với tổng số tiền lên đến 1,243 tỷ đồng. Trong đó nông dân trồng mía đạt năng suất cao nhất là trên 140 tấn/ha. Ngoài ra, có 22 hộ nông dân không đăng ký tham gia Câu lạc bộ 100 tấn/ha nhưng thực tế mía đạt năng suất từ 100 tấn/ha trở lên vẫn được Ban Tổng giám đốc Công ty xét thưởng với mức 1,5 triệu đồng/ha.

Việc thành lập Câu lạc bộ 100 tấn/ha của Công ty SBT bước đầu đã có tác dụng khuyến khích, động viên người trồng mía. Vụ mía 2009-2010, để tiếp tục khuyến khích nông dân đầu tư tăng năng suất mía, Ban Tổng giám đốc Công ty SBT để ra mức thưởng hợp lý và cụ thể hơn. Năng suất 80 tấn/ha thưởng 500 ngàn đồng/ha. Ở mức năng suất cao hơn, nông dân được thưởng luỹ tiến thêm từ 60 ngàn đến 70 ngàn đồng/tấn mía cây.

Ông Lê Bình Duyên- nông dân ở xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, thành viên Câu lạc bộ 100 tấn/ha, vụ rồi trồng 2 ha mía đạt năng suất đến gần 110 tấn/ha. Ông Duyên cho biết muốn nâng cao năng suất cây mía thì một trong những yếu tố quan trọng là phải đầu tư đúng mức.

S.T