Công ty CP Cao su Tây Ninh: Giải Bạc chất lượng quốc gia năm 2009

Cập nhật ngày: 17/01/2010 - 06:26

Dây chuyền sản xuất của Công ty CP cao su Tây Ninh.

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2009 cho 108 doanh nghiệp trên toàn quốc. Theo kết quả bình chọn này, Công ty cổ phần cao su Tây Ninh (xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) đoạt giải Bạc cùng với 36 doanh nghiệp sản xuất lớn khác.

Giải thưởng Chất lượng quốc gia được xây dựng và triển khai trên cơ sở Giải thưởng Chất lượng Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ khởi xướng từ năm 1995 nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường và hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Các doanh nghiệp đoạt giải được xét theo 7 tiêu chí giải thưởng bao gồm: Vai trò của lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp; Chiến lược hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp; Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường; Đo lường, phân tích và quản lý tri thức; Quản lý, phát triển nguồn nhân lực; Quản lý quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh hiện có 7.225 ha cây cao su, trong đó có hơn 6.000 ha đang khai thác với sản lượng bình quân hằng năm trên 13.000 tấn mủ khô.

Từ năm 2007, Công ty CP Cao su Tây Ninh đã tham gia thị trường chứng khoán với mã khoán TRC. Với gần 3.000 cán bộ, công nhân viên, quản lý gần 8.000ha cao su, Công ty hoạt động trong các lĩnh vực: trồng, đầu tư, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su nguyên liệu; tiêu thụ sản phẩm và công nghiệp hóa chất, phân bón… Là đơn vị có năng suất khai thác, thu nhập của công nhân cao nhất ngành cao su Việt Nam và khu vực; máy móc, thiết bị hiện đại, sản phẩm đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc tế. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, công ty đã đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải trị giá 6 tỷ 282 triệu đồng, đạt tiêu chuẩn TCVN 5945-1995.

HY UYÊN