Công ty CP Cao su Tây Ninh: Hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng năm 2014

Cập nhật ngày: 11/12/2014 - 12:00

Tính đến ngày 8.12, Công ty đã thực hiện khai thác gần 10.360 tấn mủ - vượt kế hoạch gần 10 tấn. Theo Ban Giám đốc Công ty, dự kiến sản lượng khai thác đến ngày 31.12.2014 đạt khoảng 11.300 tấn - vượt kế hoạch 950 tấn.

Ông Trương Văn Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tây Ninh trao tặng giấy khen cho Nông trường Cao su Bến Củi.

Trước đó, để kịp thời khen thưởng động viên toàn thể CB.CNVC-LĐ Nông trường Cao su Bến Củi – đơn vị hoàn thành kế hoạch đầu tiên, trước thời gian 29 ngày, ông Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã đến trao tặng giấy khen kèm tiền thưởng cho tập thể nông trường.

Năm 2014, mặc dù giá mủ cao su xuống thấp, nhưng Công ty CP Cao su Tây Ninh vẫn duy trì mức thu nhập tương đối ổn định cho công nhân. Đây được xem là nỗ lực góp phần tác động tích cực đến việc thực hiện kế hoạch khai thác năm 2014.

Thế Trung