BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công ty CP Cao su Tây Ninh: Mở ĐH cổ đông và hội nghị người lao động năm 2011

Cập nhật ngày: 17/04/2011 - 08:03

Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su (CPCS) Tây Ninh tại hội nghị người lao động năm 2011, được tiến hành vào ngày 15. 4.2011 cho biết, nhìn chung, trong năm 2010 hoạt động sản xuất kinh doanh và xúc tiến thương mại của Công ty CPCS Tây Ninh hoạt động có hiệu quả, tiếp tục khẳng định hình ảnh thương hiệu với khách hàng trong nước và nước ngoài.

Công ty đã triệt để thực hành tiết kiệm với nhiều biện pháp, nhiều sáng kiến hạ thấp giá thành. Sản lượng chế biến mủ trong năm được 17.000 tấn, đạt hơn 103% kế hoạch năm (KH); sản lượng giao bán 11.719 tấn, đạt 99,5% KH. Tổng doanh thu trong năm được trên 815 tỷ đồng, đạt hơn 123% KH và đạt 165,9% so với năm 2009. Lợi nhuận năm 2010 được hơn 304 tỷ đồng, đạt trên 158% KH và đạt trên 187,7% so với năm 2009. Công ty đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước trước thời hạn, với tổng số tiền trên 41,319 tỷ đồng, đạt 119% KH. Vốn đầu tư vào các dự án trong và ngoài nước của Công ty đang phát triển theo chiều hướng hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển, với số vốn đến thời điểm hiện nay khoảng 2.100 tỷ đồng. Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm, nhất là các tổ chức tài chính và các quỹ đầu tư nước ngoài. Giá trị cổ phiếu trên thị trường được đánh giá cao so với các công ty cùng ngành hàng.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2010 được khen thưởng

Tổng số CB, CNV người lao động đến cuối năm 2010 của Công ty là 2.565 người. Đời sống công nhân được nâng lên. Tiền lương, tiền thưởng CB, CN, NLĐ được cấp phát kịp thời, đúng và đầy đủ. Thu nhập bình quân của CB, CN, NLĐ trong năm 2010 là hơn 11,2 triệu đồng/người/tháng, đạt 184,6% so với năm 2009. Công ty trang cấp đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động cho công nhân, với tổng kinh phí hơn 1,38 tỷ đồng; thực hiện chế độ ăn giữa ca cho công nhân với mức từ 12.000 đến 15.000 đồng/người/ngày. Tổ chức cho cán bộ, công nhân viên tham quan nghỉ mát, với tổng số tiền 2 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho CB, CN, NLĐ luôn được Công ty quan tâm. Bên cạnh đó Công ty còn tổ chức khen thưởng, động viên học sinh giỏi, tổ chức lễ hội cho con em CB, CN, NLĐ với tổng số tiền 200 triệu đồng. Ngoài ra Công ty cũng tích cực tham gia đóng góp công tác xã hội, như ủng hộ địa phương xây tặng nhà đại đoàn kết và nhà tình nghĩa 830 triệu đồng; ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo” tỉnh Tây Ninh 350 triệu đồng; ủng hộ Hội Khuyến học, Hội Nạn nhân chất độc da cam, thăm tặng quà gia đình chính sách, trẻ em tàn tật, mồ côi; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt… với tổng cộng hàng trăm triệu đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công ty đã thông báo nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, được tiến hành vào ngày 13.4.2011, bầu bổ sung một thành viên vào Hội đồng quản trị (HĐQT) (do ông Trịnh Văn Vĩnh, Chủ tịch HĐQT đến tuổi nghỉ hưu). HĐQT đã họp và bầu ông Hứa Ngọc Hiệp làm Chủ tịch HĐQT từ nay đến hết nhiệm kỳ I (hết năm 2011). HĐQT cũng thống nhất cử ông Lê Văn Chành làm Tổng Giám đốc, thay thế ông Trịnh Văn Vĩnh nghỉ hưu. Nhân hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty CPCS Tây Ninh đã khen thưởng cho 13 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2010.

DUY HUÂN - PHƯƠNG ĐÀO

 


 
Liên kết hữu ích