BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công ty CP Cao su Tây Ninh: Trên 900 chị em lao động giỏi, đảm việc nhà

Cập nhật ngày: 15/04/2010 - 05:45

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có 1.050 lao động nữ, chiếm 41,32% tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động (CB,CNV,LĐ) trong Công ty; trong đó có 990 người trực tiếp sản xuất (chiếm tỷ lệ 94,3% tổng số nữ CB-CNV của Công ty) và 60 người làm công việc gián tiếp, phục vụ. Trong năm năm qua, chị em trong công ty đã thi đua phấn đấu trở thành người phụ nữ hai giỏi, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển và vững mạnh, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Trao tặng "mái ấm công đoàn" cho gia đình công đoàn viên gặp khó khăn

5 năm qua, có 3.451 lượt chị em hoàn thành kế hoạch do Công ty giao, trong đó có 2.451 người vượt kế hoạch, chiếm 33,48% tổng số người vượt kế hoạch toàn công ty. Chị em đảm nhận khâu trồng mới và chăm sóc vườn cây luôn cần cù, sáng tạo trong công việc, cây trồng mới sống đạt tỷ lệ 100%, cây sinh trưởng và phát triển tốt trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. Chị em làm trong khâu chế biến luôn học hỏi kinh nghiệm, hoàn thành tốt công việc, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu, đảm bảo uy tín với khách hàng. Chị em làm công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ dã không ngừng phấn đấu, làm tròn mọi nhiệm vụ được giao, chất lượng công việc ngày càng tốt hơn…

Đây là những nhân tố tích cực góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác ở công ty. Ngoài công việc chuyên môn, chị em lao động cũng không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn để tham gia nhiều lớp học nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ. Trong 5 năm qua đã có 2.410 lượt chị được bồi dưỡng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ và quản lý kinh tế.

Không chỉ làm tốt công việc ở công ty, các chị còn là người rất giỏi việc nhà, cùng thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn hoá ở địa phương; thực hiện tốt phong trào sinh đẻ có kế hoạch (trong 5 năm liền không có nữ công nhân nào sinh con thứ 3); chăm sóc, giữ gìn sức khoẻ gia đình và bản thân; tham gia phong trào thực hành tiết kiệm, làm kinh tế gia đình có hiệu quả. Nhiều chị em đã đầu tư để nuôi bò, heo, gà… có chị còn trồng được cao su. Thu nhập bình quân của chị em, hộ cao nhất được 50 triệu đồng/tháng, hộ thấp nhất cũng được 1,7 triệu đồng/tháng.

Trong 5 năm qua, đã có 3.424 lượt chị em trong Công ty đạt danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; riêng năm 2009, có 920 chị em đạt danh hiệu, trong đó có 470 chị đạt danh hiệu 5 năm liên tục, 250 chị đạt 4 năm liền và 200 chị đạt danh hiệu trong 3 năm.

Phong trào “Phụ nữ hai giỏi” đã đi vào chiều sâu và tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong Công ty. Các chị em đã tích cực đóng góp cho phong trào lao động sản xuất, giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời giữ cho mái ấm gia đình của mình luôn hoà thuận, êm ấm…

Võ Cường