Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

Công ty Điện lực Tây Ninh: Chuyển đổi số để bảo đảm chất lượng điện năng, nâng cao độ tin cậy cho khách hàng 

Cập nhật ngày: 28/11/2022 - 15:53

BTNO - Công ty Điện lực Tây Ninh đang quản lý và vận hành 12 trạm biến áp 110kV không người trực vận hành với 23 máy biến áp 110kV để cung cấp cho hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trung tâm điều khiển xa Tây Ninh.

Vấn đề ổn định điện áp sẽ phụ thuộc vào việc giám sát và điều khiển từ bộ phận trực ca vận hành thông qua hệ thống SCADA tại trung tâm điều khiển. Tuy nhiên, việc đưa ra các tác động kịp thời vào hệ thống, chẳng hạn như điều áp cho nhiều máy biến áp cùng một thời điểm, hoặc dừng, thay đổi chế độ vận hành của các bộ điều áp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, số lượng máy biến áp 110kV trên lưới điện tỉnh Tây Ninh là quá nhiều, nên việc giám sát và điều khiển sẽ ảnh hưởng lớn đến việc vận hành tối ưu hệ thống.

Với mục tiêu bảo đảm chất lượng điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, cũng như triển khai áp dụng các giải pháp, công nghệ phù hợp để mang lại hiệu quả và sự hài lòng của khách hàng.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Tây Ninh đầu tư trang bị rơ-le tự động điều chỉnh điện áp (F90) tại các trạm biến áp 110kV và triển khai đưa vào vận hành điều áp tự động từ quý II.2021. Đến nay, các rơ-le đang hoạt động ổn định, hiệu quả, giảm đáng kể khối lượng công việc trong ca trực tại trung tâm điều khiển. Việc điều áp kịp thời, linh hoạt giúp tối ưu hoá về điện áp của các rơ-le F90 đã góp phần nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy và giảm tổn thất trên lưới điện.

Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật đã mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật, hiện đại hóa hệ thống lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện bảo đảm cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trần Thế Chinh