Công ty Điện lực Tây Ninh: Chuyển đổi số để phục vụ khách hàng tốt hơn 

Cập nhật ngày: 05/12/2021 - 21:02

BTNO - Công ty Điện lực Tây Ninh đang hướng tới là một doanh nghiệp số, trong đó, lấy khách hàng/người sử dụng dịch vụ điện làm trung tâm; cung cấp các dịch vụ trực tuyến, minh bạch…

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong mỗi doanh nghiệp. Công ty Điện lực Tây Ninh đang hướng tới là một doanh nghiệp số, trong đó, lấy khách hàng/người sử dụng dịch vụ điện làm trung tâm; cung cấp các dịch vụ trực tuyến, minh bạch; vận hành hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin với công nghệ tự động hoá hiện đại; kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia, tự động hoá các quy trình nội bộ và cộng tác với khách hàng/đối tác; vận hành thích ứng với nền kinh tế số trong giai đoạn mới.

Với việc thực hiện công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực: Quản lý kỹ thuật, quản lý đầu tư, kinh doanh dịch vụ khách hàng, công nghệ thông tin và tự động hoá, quản trị nội bộ văn phòng, tài chính kế toán, số hoá các tài liệu, chứng từ, hồ sơ lưu trữ… chuyển đổi số đã mang lại lợi ích rất lớn cho Công ty, cụ thể:

Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp của Công ty: Thực hiện chuyển đổi số trước tiên phải chuẩn hoá các quy trình của các phần mềm ứng dụng; thực hiện đúng quy trình mới bảo đảm các thao tác nghiệp vụ tại các phòng, ban Công ty và các Điện lực trực thuộc được chuẩn xác, hiệu quả cao.

Chuẩn hoá toàn bộ các mẫu biểu, hồ sơ, quy trình cập nhật, trình tự thủ tục..., bảo đảm tính công khai, minh bạch, sự giám sát của các cấp quản lý trong từng công đoạn. Số hoá quy trình cũng từng bước “phẳng hoá” giới hạn về không gian, vị trí địa lý giữa các phòng, ban và các đơn vị.

Chuyển đổi số để phục vụ khách hàng sử dụng điện được tốt hơn: Việc triển khai tối ưu hoá các tiên ích của dịch vụ khách hàng mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện, cụ thể: Thanh toán tiền điện dễ dàng, nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi… trên điện thoại thông minh, máy tính.

Đề nghị cấp điện trực tuyến, không phải đến trụ sở làm việc của ngành Điện. Được cung cấp thông tin đầy đủ, liên quan đến việc sử dụng điện qua tin nhắn SMS, Zalo (chỉ số tiêu thụ điện năng; những thay đổi về chỉ số công tơ; thanh toán tiền điện; thời gian ngừng giảm cung cấp điện…).

Ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý điều hành, vận hành hệ thống điện đã tạo ra những hiệu quả tích cực, cụ thể: Chất lượng điện ngày càng ổn định, liên tục, an toàn, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng sử dụng điện. Phát hiện, xử lý nhanh các sự cố lưới điện và cấp điện trở lại cho khách hàng.

Bảo Tâm