BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công ty nợ tiền BHXH, người lao động có được rút BHXH 1 lần?

Cập nhật ngày: 28/05/2024 - 08:35

Công ty đang làm thủ tục phá sản; công ty không có người đại diện theo pháp luật,… nợ tiền BHXH, NLĐ vẫn được rút BHXH 1 lần.

Trường hợp người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và đã nghỉ việc được một năm không tham gia BHXH nữa. Trong quá trình tham gia BHXH, có một công ty đang còn nợ đóng BHXH cho người lao động.

Cho tôi hỏi trường hợp này, người lao động có có được chốt sổ và rút BHXH 1 lần không?

Bạn đọc TH, TP.HCM

BHXH TP.HCM trả lời: Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-BHXH và Công văn số 1880/BHXH của BHXH Việt Nam quy định về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ BHXH gồm:

- Đơn vị đang làm thủ tục phá sản (Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân);

- Đơn vị đã có Quyết định phá sản của Tòa án (Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án theo quy định của pháp luật về phá sản);

- Đơn vị không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký (thông tin về tình trạng doanh nghiệp do cơ quan Thuế chia sẻ);

- Đơn vị không có người đại diện theo pháp luật (Văn bản xác nhận của sở Kế hoạch Đầu tư theo đề nghị của của Sở LĐ-TB&XH hoặc BHXH cấp tỉnh theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP).

Như vậy, BHXH TP.HCM sẽ giải quyết chế độ BHXH một lần cho người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ BHXH đối với các trường hợp đơn vị có tình trạng theo quy định trên.

Nguồn PLO