BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công ty Thuỷ lợi Tây Ninh đảm bảo nước tưới cho vụ Đông xuân

Cập nhật ngày: 24/03/2013 - 06:10

(BTNO)- Để chuẩn bị nước tưới cho vụ mùa trong năm 2013, Công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Tây Ninh (Công ty thuỷ lợi) đã tích nước hồ Dầu Tiếng lên cao trình 24,11m, thấp hơn cao trình thiết kế 0,34m.

Mực nước hồ Dầu Tiếng vào cuối năm.

Sau khi thống nhất lịch đóng mở nước chuyển vụ với Công ty TNHH MTV Dầu Tiếng - Phước Hoà (Công ty Phước Hoà), Công ty thuỷ lợi đã thông báo cho tất cả các xí nghiệp, Trạm thuỷ lợi trong hệ thống về kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân theo lịch tưới của công ty. Theo đó, các kênh đã đóng nước để duy tu bảo dưỡng từ ngày 7-10.11.2012, sau đó mở nước phục vụ tưới tiêu vào những ngày cuối năm 2012 và đầu năm 2013. Đến ngày 10.3.2013, công ty đã ký hợp đồng tưới 38.754ha vụ Đông xuân 2012-2013, đạt 100,13% kế hoạch và bằng 103,83% so cùng kỳ.

Hiện nay công ty đang tiến hành thu thuỷ lợi phí theo hợp đồng, dự kiến kết thúc vụ Đông xuân 2012-2013, giá trị thuỷ lợi phí được nghiệm thu, thanh lý là 24.100 triệu đồng, đạt 95,67% và bằng 132,52% so cùng kỳ, thu tiền nước của các nhà máy được 1.000 triệu đồng, đạt 25% kế hoạch thu cả năm.

Công ty cũng đã tổ chức đợt thi đua thực hiện 9 khu tưới điểm với tổng diện tích gần 10.000ha, hiệu suất tưới bình quân trong các khu tưới điểm bằng 75% diện tích thiết kế.

Võ Cường