BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh: Từng bước nâng hiệu quả sử dụng đất

Cập nhật ngày: 18/02/2013 - 07:30

(BTNO)- Năm 2008, Công ty Mía đường chuyển thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Mía đường Tây Ninh và được UBND tỉnh giao quản lý 4.173,08 ha đất. Trong năm 2008 và 2010, UBND tỉnh cắt 56,12 ha để thành lập Công ty Cổ phần cao su Nước Trong và cụm công nghiệp Tân Hội. Số diện tích đất giao Công ty Mía đường Tây Ninh còn lại là 4.116,96 ha, trong đó Công ty quản lý 3.415,56 ha; đất tự khai hoang 0,56 ha và đất bị dân lấn chiếm 700,83 ha.

Vùng mía nguyên liệu Công ty TNHH một thành viên Mía đường Tây Ninh

Phía Công ty đã hợp đồng giao khoán đất cho các hộ dân tại địa bàn Tân Châu trong thời hạn 8 năm để trồng 2 đợt mía và 1 vụ mì luân canh. Trong đó Công ty xây dựng chính sách đầu tư vốn, cung cấp phân bón, quản lý thu mua sản phẩm mía, mì cho các đơn vị trực thuộc Công ty chế biến như: Công ty Cổ phần đường Nước Trong, Công ty Cổ phần khoai mì Nước Trong.

Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Công ty đã tập hợp hồ sơ khởi kiện ra Toà án nhân dân huyện Tân Châu để thu hồi 700,83 ha đất bị dân lấn chiếm. Trong niên vụ 2011-2012, Công ty đã thu hồi được 305,83 ha, đạt 43,63%; hiện đang tồn đọng 395 ha chưa xử lý được.

Công ty đã quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất đai, bố trí sản xuất theo quy trình khoa học, được triển khai tới từng người hợp đồng nhằm đưa năng suất, sản lượng ngày một nâng cao. Kết quả trong 3 năm gần đây, bình quân mỗi vụ mía đều tăng năng suất, cụ thể: Vụ mía 2009-2010, công ty trồng 1.716,89ha, tổng sản lượng 103.013 tấn, năng suất bình quân 60 tấn/ha; Vụ mía 2010-2011, trồng 1.567,36ha, tổng sản lượng đạt 101.878 tấn, năng suất bình quân 65 tấn/ha; Vụ mía 2011-2012, trồng 1.798,16 ha, tổng sản lượng 134.862 tấn, năng suất bình quân 75 tấn/ha.

Năm 2012, Công ty đạt doanh thu 242,422 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 21,475 tỷ đồng.

Võ Cường