Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam: Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 

Cập nhật ngày: 28/11/2022 - 15:53

BTNO - Ngày 27.11, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNNH Pou Hung Việt Nam.

Tham dự có ông Trần Lê Duy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Liên- Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế; đại diện Ban Giám đốc Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam và hơn 100 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 đoàn viên công đoàn công ty.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; ghi nhận những thành tích do tập thể công nhân, lao động, đoàn viên công đoàn phấn đấu đạt được, ghi nhận sự nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022 trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn, tổ chức tốt các phong trào thi đua trong công nhân lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại công ty, Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Khu kinh tế tỉnh.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Đại diện bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong đó, có một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu hằng năm Công đoàn cơ sở đạt loại vững mạnh xuất sắc, có ít nhất 80% đoàn viên công đoàn đạt từ loại khá trở lên; phấn đấu 100% công nhân lao động được gia nhập tổ chức công đoàn, tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về pháp luật và nghiệp vụ công tác công đoàn do cấp trên tổ chức; phấn đấu hằng năm giới thiệu ít nhất từ 5 đến 10 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; phấn đấu 100% công nhân lao động được ký kết hợp đồng lao động và tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đầy đủ.

Đại hội bầu Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra CĐCS Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam khoá III, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Hữu Cần được bầu làm Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028.

Khánh Duy