Cọp trong văn hoá dân gian Tây Ninh

Vùng đất Tây Ninh xưa phần lớn là rừng nên có nhiều cọp sinh sống, dân gian còn lưu truyền nhiều câu chuyện kể về cọp ăn thịt người, phá hoại làng xóm, nhà cửa của cư dân… và cũng có những câu chuyện về cọp biết tu hành, giúp đỡ, trả ơn cho con người.

Cọp trong văn hoá dân gian Tây Ninh
Cọp trong văn hoá dân gian Tây Ninh

Bài, ảnh: Phí Thành Phát

Thiết kế: Ngọc Trâm