BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụ bà thọ hơn cụ ông

Cập nhật ngày: 22/05/2009 - 11:15

Theo tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Tây Ninh, tính đến thời điểm 1.4.2009 toàn tỉnh có 28 cụ thọ từ 100 tuổi trở lên. Số lượng các cụ theo huyện thị: thị xã Tây Ninh 7; Tân Biên 2; Tân Châu 2; Dương Minh Châu 2; Châu Thành 1; Hoà Thành 6; Gò Dầu 4; Bến Cầu 1 và Trảng Bàng 3.

Các cụ bà chiếm tỷ trọng lớn trong số các cụ thọ từ 100 tuổi trở lên (có 22/28 cụ).

Trong 28 cụ, có một cụ tuổi thọ cao nhất, 106 tuổi đó là cụ Nguyễn Thị Tròn (sinh tháng 3.1903) ngụ tại 12/94 khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh; có 6 cụ (trong đó có 4 cụ bà) 104 tuổi; từ 100 tuổi đến 103 tuổi có 21 cụ (trong đó có 17 cụ bà).

V.D.Q