Kinh tế   Kinh tế

Cục Hải quan Tây Ninh: Thu ngân sách tăng mạnh 

Cập nhật ngày: 23/11/2019 - 15:06

BTNO - Tính đến ngày 31.10.2019 Cục Hải quan đã thu ngân sách nhà nước đạt 1.402,88 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Năm 2019, Cục Hải quan Tây Ninh đã ban hành quyết định giao dự toán thu Ngân sách nhà nước và chỉ tiêu bổ sung phấn đấu thu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc với dự toán 1.400 tỷ đồng; giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc là 1.450 tỷ đồng.

Doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng- Ảnh minh họa

Theo Cục Hải quan, tính đến ngày 31.10.2019 đã thu ngân sách nhà nước 1.402,88 tỷ đồng (số liệu chưa đối chiếu Kho bạc), tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018 (630,2 tỷ đồng), trong đó thu thuế là 1.396,9 tỷ đồng, đạt 214,9% so với dự toán 650 tỷ đồng về thuế do UBND tỉnh giao.

Cụ thể, thu thuế xuất khẩu đạt 2,55 tỷ đồng, thuế nhập khẩu đạt 147,74 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng đạt 1.232,33 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 0,38 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường và tự vệ chống bán phá giá đạt 13,9 tỷ đồng, thu khác đạt 5,98 tỷ đồng

Trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục thực hiện kế hoạch thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế năm 2019.

Thế Nhân