BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cục thuế Tây Ninh: Họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành

Cập nhật ngày: 10/09/2010 - 11:01

Mới đây, Cục Thuế Tây Ninh đã tổ chức buổi họp mặt với sự đông đảo các thế hệ cán bộ trong ngành. 65 năm trước, ngày 10.9.1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời ký Sắc lệnh số 27 về việc “lập ra một Sở Thuế quan và thuế gián thu”, có nhiệm vụ “thu các quan thuế nhập cảng và xuất cảng; thu các thuế gián thu có biên vào sổ tổng dự toán; thu các món tiền do sự kinh doanh các độc quyền mà có; thu hộ các thuế lặt vặt cho quỹ địa phương, quỹ thành phố hay quỹ các phòng thương mại”. Sở Thuế quan và gián thu là tiền thân của ngành Thuế sau này.

Tại Tây Ninh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 (cuối năm 1948, tại căn cứ Trà Vong) đã đề ra chủ trương thành lập bộ phận Tài chính- Thuế vụ, tiền thân của ngành Tài chính- Thuế của tỉnh Tây Ninh ngày nay. Bộ phận Tài chính- Thuế vụ tỉnh có nhiệm vụ vận động, tiếp nhận và quản lý lương thực, thực phẩm… phục vụ kháng chiến. Đồng thời thành lập Ty Ngân khố để tiếp nhận giấy bạc Cụ Hồ và tiền do Trung ương cấp, đồng thời tỉnh còn được Uỷ ban kháng chiến hành chính Nam bộ cho phép tỉnh in thêm ngân phiếu (dùng như giấy bạc Cụ Hồ)…

Lãnh đạo Cục Thuế (bìa trái) trao quà lưu niệm cho các vị cán bộ ngành đã hưu trí và thân nhân

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thuế vẫn là bộ phận trực thuộc Ty Tài chính (nay là Sở Tài chính). Đến năm 1981, Tây Ninh thành lập Chi cục thuế Công Thương nghiệp; ở các huyện, thị xã có Phòng thuế Công Thương nghiệp. Đến năm 1989, tỉnh thành lập Chi cục Thuế Nông nghiệp; ở các huyện, Thị xã có Phòng Thuế Nông nghiệp. Đến năm 1996, hệ thống chính sách thuế và bộ máy ngành thuế đã hoạt động ổn định, hiệu quả; từng bước bao quát được các nguồn thu có thể động viên, đảm bảo được các nguồn thu chủ yếu cho ngân sách Nhà nước, góp phần quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế… Số thu nội địa trong những năm 1990 này liên tục vượt dự toán được giao, chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong tổng thu ngân sách. Đến năm 1996, tiền thu thuế chiếm trên 90% tổng thu ngân sách của tỉnh, tăng 9,5 lần so với năm 1990.

Tuy nhiên, so với nhiệm vụ, yêu cầu phát triển và thực tiễn nền kinh tế, hệ thống chính sách thuế thời điểm này đã bộc lộ một số khiếm khuyết: chưa bao quát được các nguồn thu đã, đang và sẽ phát sinh trong nền kinh tế thị trường; hệ thống thuế cũng như từng sắc thuế mang tính trung lập, nhất là thuế doanh thu nên hiệu quả mang lại chưa cao; còn có những điểm chưa phù hợp với thông lệ quốc tế… Do đó, ngành Thuế đã thực hiện chiến lược cải cách và hiện đại hoá bộ máy, hệ thống chính sách thuế, đến nay đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra như: thu ngân sách địa phương, cải cách thể chế, cải cách quản lý hành chính thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế, cải cách tổ chức bộ máy và cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong nhiều năm qua, những đóng góp to lớn của ngành Thuế Tây Ninh đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tuyên dương với nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Chỉ tính trong 5 năm gần đây, Cục Thuế Tây Ninh đã có nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng với 22 Huân chương Lao động hạng Ba, 38 bằng khen của Thủ tướng, 255 bằng khen của Bộ Tài chính…

HOÀNG THI