BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cục Thuế Tây Ninh: Tập huấn về quyết toán thuế TNCN năm 2009

Cập nhật ngày: 04/03/2010 - 05:45

Nhằm hướng dẫn cho kế toán các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp dân doanh, ngày 4.3, Cục Thuế Tây Ninh đã tổ chức lớp tập huấn về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009.

Theo hướng dẫn mới của ngành thuế về quyết toán thuế TNCN, đối tượng phải quyết toán thuế  TNCN là tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập; cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ, tạm nộp; hoặc cá nhân có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau.

Cơ quan thuế trực tiếp quản lý các đơn vị chi trả thu nhập, cá nhân nộp thuế phải chủ động thông báo sớm nghĩa vụ quyết toán thuế để các đối tượng phải quyết toán thuế được biết; đồng thời, hướng dẫn cho các đơn vị chi trả thu nhập và cá nhân thực hiện kê khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế theo quy định.

Đối với tiền lương, tiền công của năm 2008 trở về trước nhưng chi trả trong 6 tháng đầu năm 2009 thì vẫn thuộc thu nhập được miễn thuế, đơn vị chi trả thu nhập không phải kê khai quyết toán thuế; nếu chi trả vào 6 tháng cuối năm 2009 thì phải kê khai vào thu nhập chịu thuế để quyết toán thuế năm 2009.

Đối với các khoản tiền thưởng: Trường hợp đơn vị chi trả thu nhập chi tiền thưởng tháng (từ tháng 1 đến hết tháng 6 năm 2009) hoặc chi tiền thưởng quý I, quý II-2009 thì không phải kê khai quyết toán thuế đối với khoản thu nhập này. Nếu đơn vị chi trả các khoản tiền thưởng này sau ngày 31.12.2009 thì không thuộc diện được miễn thuế TNCN. Đơn vị chi trả thu nhập không phải kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 đối với khoản thu nhập này mà sẽ tính vào thu nhập của người lao động trong năm 2010.

Trường hợp đơn vị chi trả thu nhập tiền thưởng của cả năm 2009 một lần thì với người lao động làm việc đủ 12 tháng trong năm một nửa số tiền thưởng cả năm sẽ được miễn thuế TNCN (đơn vị chi trả không phải kê khai quyết toán thuế), khoản tiền thưởng còn lại không được miễn thuế TNCN, đơn vị chi trả phải kê khai quyết toán thuế năm 2009; đối với người lao động làm việc không đủ 12 tháng trong năm thì khoản tiền thưởng sẽ được phân chia tương ứng với số tháng làm việc để áp dụng miễn thuế.

Trường hợp tiền thưởng năm 2009 được chi trả vào quý I năm 2010 thì đơn vị chi trả không kê khai quyết toán thuế năm 2010 đối với phần tiền thưởng thuộc diện được miễn thuế; phần tiền thưởng không thuộc diện được miễn thuế đơn vị chi trả phải khấu trừ thuế và kê khai quyết toán thuế năm 2010. Cách xác định số tiền thưởng thuộc diện được miễn thuế và không thuộc diện được miễn thuế thực hiện tương tự như trường hợp chi trả trong năm 2009.

Đ.H.T