Cục Thuế Tây Ninh: Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, giới thiệu Kiosk thông tin thuế

Cập nhật ngày: 25/12/2009 - 07:34

Sáng 25.12, Cục Thuế Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý IV/2009 nhằm giới thiệu những văn bản mới liên quan đến ngành Thuế cũng như giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuế.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế Tây Ninh đã giới thiệu Thông tư số 203/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ). Chi phí khấu hao TSCĐ tính theo quy định tại Thông tư này được sử dụng để xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp các cá nhân kinh doanh có TSCĐ đáp ứng đầy đủ các quy định về quản lý TSCĐ tại Thông tư thì được trích khấu hao tài sản cố định để xác định chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Lãnh đạo ngành Thuế và các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng được nghe Cục Thuế Tây Ninh giới thiệu Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu thông tin thuế (Kiosk thông tin thuế). Đây là một trong những bước tiếp tục thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính thuế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân người nộp thuế chủ động trong tra cứu thông tin liên quan về ngành thuế và đối chiếu dữ liệu thu nộp thuế với cơ quan thuế một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Hệ thống kiosk thuế giới thiệu thông tin Cục thuế; kết nối với trang web của Tổng Cục thuế, văn bản pháp qui, văn bản hướng dẫn về thuế; Thủ tục về thuế; Hỏi đáp về thuế. Các thông tin riêng của người nộp thuế như: mã số thuế, tên người nộp thuế, địa chỉ nhận thông báo thuế, cấp-chương-loại-khoản.

Đồng thời giúp người nộp thuế biết được thông tin mà cơ quan thuế đang quản lý về tình hình thu nộp thuế của từng người nộp thuế đến kỳ hiện tại gồm: Tra cứu tình trạng thuế; Tra cứu thông tin tờ khai; Tra cứu tờ khai quyết toán; Tra cứu chứng từ nộp; Các quyết định của cơ quan thuế…

Đ. Hoàng Thái