Cục Thuế Tây Ninh: Triển khai chính sách thuế mới quý I.2018 

Cập nhật ngày: 15/03/2018 - 08:44

BTNO - Ngày 14.3, Cục Thuế Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai chính sách thuế mới và đối thoại doanh nghiệp quý I.2018. Ông Nguyễn Văn Sum - Phó Cục trưởng Cục thuế Tây Ninh chủ trì hội nghị.

Đến dự có lãnh đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố và đại diện hơn 200 doanh nghiệp do Cục Thuế Tây Ninh quản lý.

Ông Nguyễn Văn Sum- Phó Cục trưởng Cục Thuế Tây Ninh.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp được nghe cán bộ Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Tây Ninh) triển khai một số nội dung cơ bản trong Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ; Quyết định 2706/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính (về khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp).

Cục Thuế cũng triển khai Thông tư 05/2018/TT-BTC ngày 22/1/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy; Quyết định 01/2018/QĐ-TTg ngày 16/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Quyết định 01/2018 có hiệu lực từ ngày 1.3.2018. Theo quyết định này, các dự án đầu tư đang được hưởng chính sách ưu đãi ghi trong giấy phép, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp hoặc được hưởng mức ưu đãi theo quy định tại Quyết định số 72 tiếp tục thực hiện các ưu đãi đó cho thời gian còn lại của dự án. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới quy định mức ưu đãi cao hơn thì được lựa chọn hưởng chính sách ưu đãi cao hơn cho thời gian còn lại của dự án.

Hoa Lư