Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

Cục Thuế triển khai chính sách thuế mới 

Cập nhật ngày: 12/11/2022 - 06:10

BTN - Ngày 10.11, Cục Thuế tổ chức hội nghị triển khai chính sách thuế mới chuyên đề “Doanh nghiệp có giao dịch liên kết” cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Lợi- Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Cục Thuế triển khai, hướng dẫn hỗ trợ các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến “Doanh nghiệp có giao dịch liên kết”; những điểm mới tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30.10.2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19.10.2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 5.11.2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế của doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Cục Thuế cho biết, các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của các nghị định này là giao dịch mua bán, trao đổi, thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hoá, cung cấp dịch vụ… Giao dịch liên kết là vấn đề mới, tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang tham gia hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Nhi Trần