Cụm BCH quân sự huyện – thị nội địa: Ký kết giao ước thi đua năm 2011

Cập nhật ngày: 15/02/2011 - 10:03

(BTNO) - Cụm thi đua BCH quân sự huyện - thị nội địa gồm các đơn vị: Thị xã, Hoà Thành, Gò Dầu, Dương Minh Châu do BCH quân sự Thị xã làm cụm trưởng. Đến dự buổi ký kết giao ước thi đua có Thiếu tướng Trần Văn Bé – Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo Đảng uỷ - UBND, Phòng Nội vụ và đại diện Ban Chỉ huy quân sự các huyện, Thị xã.

Cụm thi đua các huyện – thị nội địa ký kết giao ước thi đua năm 2011

Tại buổi ký kết, các đại biểu được nghe triển khai dự thảo giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua quyết thắng cụm huyện - thị nội địa năm 2011, bảng điểm thi đua và quy chế hoạt động của cụm thi đua huyện - thị nội địa năm 2011. Theo đó, chủ đề thi đua cụm năm 2011 là “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng” với 5 nội dung thi đua gồm: xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện về chính trị; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm; làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật và cuộc vận động “Quản lý, khai thác và sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, tài chính và phong trào thi đua “ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”; tích cực nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho bộ đội. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua giành đỉnh cao “4 nhất”: sẵn sàng chiến đấu cao nhất; huấn luyện, học tập, công tác tốt nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; đời sống vật chất, tinh thần, cảnh quan môi trường tốt nhất.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Bé – Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị các đơn vị cụm thi đua huyện – thị nội địa cần chú ý khi xây dựng các chỉ tiêu phải nắm tình hình trong nước, trong tỉnh và sát với địa phương; chú ý đến phong trào thi đua giành đỉnh cao “4 nhất”; các chỉ tiêu đặt ra phải bằng hoặc cao hơn cấp tỉnh…

Đại diện BCH quân sự các huyện - thị nội địa đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi phong trào thi đua quyết thắng năm 2011.

QUẾ HƯƠNG