Pháp luật   Tin tức

Cụm thi đua 4 cơ quan Sư đoàn 5: Sơ kết Phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2021

Cập nhật ngày: 15/06/2021 - 18:05

BTNO - Ngày 14.6, Cụm thi đua 4 cơ quan Sư đoàn 5, tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2021.

Phong trào thi đua được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hình thức phong phú, sáng tạo, nhiều nội dung đạt kết quả tốt; tập trung thực hiện tốt các mô hình, kịp thời động viên, khuyến khích và xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, khơi dậy ý thức trách nhiệm,  ý chí quyết tâm của mọi cán bộ, chiến sỹ, đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Thượng tá Lê Xuân Bình- Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 biểu dương các cơ quan, đơn vị có nề nếp chính quy, cảnh quan môi trường tốt; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện; cán bộ, chiến sỹ, an tâm tư tưởng xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nội dung của của phong trào thi đua quyết thắng năm 2021, kịp thời xác định các nội dung, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của từng cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên thực hiện có hiệu quả, chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị theo các tiêu chí “Đơn vị 3 nhất”  gắn với thực hiện các mô hình. Góp phần làm cho các mô hình hay, cách làm sáng tạo ngày càng phát triển, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lê Thuận