BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm thi đua số 4 Bộ CHQS: Phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2016

Cập nhật ngày: 04/04/2016 - 12:02

Các thành viên Cụm thi đua số 4 Bộ CHQS tỉnh ký kết giao ước thi đua.

Tại hội nghị, các thành viên trong cụm được cụm trưởng triển khai các nội dung hoạt động thi đua năm 2016 gồm: Kế hoạch phát động thi đua quyết thắng, biểu điểm, quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động và nội dung đăng ký giao ước thi đua các thành viên trong cụm.

Phong trào thi đua quyết thắng Cụm thi đua số 4 năm 2016 với chủ đề “đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, tập trung xây dựng Ban CHQS cơ quan, tổ chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tự vệ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; bảo vệ an toàn cơ quan, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang Huy