Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

Cười chút chơi: Khéo tán

Cập nhật ngày: 28/09/2012 - 05:27

Một ông quan thích thơ nôm, có thầy đề khéo tán. Hễ làm được bài thơ nào, quan lại gọi thầy vào đọc cho nghe. Một hôm, quan gọi vào, bảo:

- Tôi mới làm một cái chuồng chim sau tư thất, nhân thể, có làm một bài thơ tứ tuyệt, đọc thầy nghe, có được không?

- Dạ, xin quan cứ đọc!

Quan vừa gật gù, vừa ngâm:

Bốn cột chênh vênh đứng giữa trời,

Ðứa thì bay bổng đứa bay khơi,

Ngày sau nó đẻ ra con cháu,

Nướng chả băm viên đánh chén chơi!

Thầy đề nức nở khen:

- Hay lắm! Xin quan đọc lại từng câu cho tôi được thưởng thức hết cái hay của bài thơ!

Quan đọc lại: Bốn cột chênh vênh đứng giữa trời,

Thầy tán:

- Hay! Tôi nghiệm như câu này, có lẽ quan sẽ làm đến chức tứ trụ, chứ không phải vừa. Khẩu khí lộ ra đấy.

Quan đọc tiếp: Ðứa thì bay bổng đứa bay khơi,

Thầy tán:

- Như thế thì việc thăng quan tiến chức của ngài thật không lường được!

Quan lại đọc: Ngày sau nó đẻ ra con cháu,

Thầy tán:

- Hay tuyệt! Ngài sẽ con đàn cháu đống. Bài thơ có hậu.

Quan đọc tiếp: Nướng chả băm viên đánh chén chơi!

Thầy ngập ngừng một chút rồi khen:

- Hay quá! Về sau, ngài tha hồ phong lưu phú quý, lại được hưởng cảnh an nhà, tự do tự tại.

Quan nở mũi, đắc chí, rung đùi, sai lính dọn rượu mời thầy đề cùng uống để thưởng thức tài làm thơ của mình.

TT (st)