Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

Cười chút chơi: Không cần nữa!

Cập nhật ngày: 22/03/2011 - 10:13

Người ta tiến hành phẫu thuật não cho một đại tá Mỹ. Bác sĩ phẫu thuật mở hộp sọ và lôi não của vị đại tá ra.

Đúng lúc ấy, một anh lính trực nhật đi ngang qua: 

- Thưa đại tá, ngài vừa được phong thiếu tướng.

Ông đại tá nhổm dậy, vơ cái áo và quân hàm chạy ra cửa. Bác sĩ phẫu thuật đuổi theo: 

- Gượm đã, ông quên não này! 

- Ôi, bây giờ tôi cần đến não để làm gì?

***

Không có gì

Trung đoàn lính Mỹ học cách tránh vật ngắm dưới nước. Tướng thanh tra hỏi trung đoàn trưởng: 

- Có xảy ra sự vụ gì nghiêm trọng không? 

- Không ạ! Chỉ có điều là hai lính trong tiểu đội thông tin hôm qua bị chìm, nhưng hôm nay chúng tôi đã vớt họ lên.

***

Nhìn mà đoán

- Anh từng ở kỵ binh à? 

- Sao anh biết? Chắc anh thấy một bên chân tôi bị tật à? 

- Không, tôi thấy mặt anh giống mặt ngựa.

***

Vẫn là một

- Thưa đại tá, khi còn trẻ ngài thường giải trí thế nào ạ? 

- Đi săn và phụ nữ. 

- Ngài săn gì? 

- Phụ nữ.

***

Đoán thế

Một lính cần vụ mới tuyển bước vào phòng trung đoàn trưởng: 

- Thưa ngài, tôi có cảm giác hình như có ai đó muốn nói chuyện điện thoại với ngài. 

- Tưởng là thế nào. Ai muốn nói chuyện với tôi? 

- Dạ... dạ... thưa ngài, số là khi tôi vừa nhấc ống nghe thì có giọng hỏi: “Cậu đấy hả? Thằng thổ phỉ!”.

TT (St)