Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

Cười chút chơi: Không làm gì khác

Cập nhật ngày: 25/07/2012 - 05:45

Cô gái nhắn tin cho người yêu: "Anh đang làm gì đó?".

- Anh đang nhắn tin cho em.

- Vậy trước đó anh làm gì?

- Anh gửi tin nhắn cho em.

- Vậy trước đó nữa?

- Anh đọc tin nhắn của em.

- Ai mà không biết, ý em là trước đó nữa cơ.

- Anh nhận được tin nhắn của em.

- Vậy trước những lúc đó anh làm gì hả? (bực)

- Anh đợi tin nhắn của em!

***

Kiểu nào cũng chiều

Chàng trai nói chuyện với bạn: "Tao quyết định đi xăm mình mày ạ!".

- Mày điên hả? Mà mày định xăm cái gì, ở đâu?

- Tao xăm bốn chữ T ở tay trái và bốn chữ Đ ở tay phải.

- Nhưng lỡ ra đường người ta hỏi thì mày nói sao?

- Thằng hiền thì tao nói tay trái là Tiền, Tình, Tù, Tội, tay phải là Đụng Đâu Đánh Đó.

- Thế lỡ gặp dân giang hồ?

- Thì tay trái là Thương Trẻ Tàn Tật, tay phải là Đang Đau Đừng Đánh.

TT (st)