Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

Cười chút chơi: Kỹ năng bán hàng

Cập nhật ngày: 11/09/2010 - 05:36

Có một người chuyên nghề bán dạo sách, ngày qua ngày đi bán dạo nên ông cảm thấy chán nghề. Một ngày kia ông quyết định trở thành ông chủ, thế là ông ta thuê 3 người đi bán sách cho mình. Ông phỏng vấn ba người.

Người thứ nhất đến và nói:

- Tôi muốn bán sách cho ông.

- Được, tôi thuê anh. Đây, hàng của anh đây, hãy đi bán đi!

Người thứ hai đến và nói:

- Tôi muốn bán sách cho ông.

- Được, tôi thuê anh. Đây, hàng của anh đây, hãy đi bán đi!

Người thứ ba đến và nói:

- Tô tô tôiiii mu mu mu muốnnn b b b b bán, mu mu muốnn ba ba bán sa sa sách ch ch ch ch cho ông!

- Không. Ông chủ la làng. Kiểu này không thể nào làm ăn được! Anh không thể nào đi bán sách cho tôi được!

Người xin việc trả lời:

- Nh nh nhưưưng tôi r r r r rấttt cầnnn việc na nàyyy!

Vì không có ai xin việc nữa, nên ông chủ nói:

- Thôi được, tôi sẽ cho anh một cơ hội này, nhưng tôi chờ kết quả tốt từ việc buôn bán của anh đấy!

 Hết một ngày, người thứ nhất trở về và báo cáo:

- Tôi bán được 8 cuốn sách hôm nay.

Người thứ hai thông báo:

- Tôi bán được 11 cuốn sách hôm nay.

Người thứ ba báo cáo:

- Hôôômmm nay, tô tô tôiiii bá bá bá bánnnn 28 cuốnnnn sa sa sách!

- Tuyệt lắm, nhưng tôi muốn các anh phải bán nhiều hơn thế nữa. Vậy nên ngày mai, các anh hãy kiếm thêm lợi tức về đây.

Đến cuối ngày thứ hai, người thứ nhất trở về và báo cáo:

- Tôi bán được 32 cuốn sách hôm nay.

Người thứ hai thông báo:

- Tôi bán được 44 cuốn sách hôm nay.

Người thứ ba báo cáo:

- Hôôômmm nay, tô tô tôiiii bá bá bá bánnnn 79, bánnn 79 cuốnnnn sa sa sách!

- Trên cả tuyệt vời!

Ông chủ nói với người thứ ba:

- Bởi anh làm việc tốt hơn hẳn hai đồng nghiệp kia, anh hãy chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng bán hàng cho họ.

Người thứ ba trả lời:

- Tô tô tô tôôôiiii ch ch ch chỉ đ đ đ đii bộ, đi bộ hướng tơ tơ tơ tới người ta, và và hỏi, hỏi và hỏi, hỏi xem, xemmmm họ có mu mu mu muốnnnn mua sa sa sách không, hay họ họ họ mu mu muốnnn tô tô tôiii đ đ đọc ch ch cho chooooo họ nghe?”

TT (St)