Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

Cười chút chơi: Tin nhảm

Cập nhật ngày: 20/09/2012 - 05:43

Nhà kia nuôi gà, bị chồn bắt mất nhiều, gài bẫy, đánh bả hoài vẫn không được. Có thầy phù thuỷ biết nhà này hay tin nhảm, bèn đến gạ:

- Chồn bắt mất nhiều gà lắm hử? Muốn trị tôi trị cho.

Chủ nhà bằng lòng. Thầy dặn:

- Ngày mai, bày một thúng gạo nếp, một rá đậu xanh đồ lên, tôi sẽ đến làm một mâm bánh cúng thần chồn!

Hôm sau, thầy đến, lấy xôi nặn đủ loại chồn, chồn lớn, chồn bé, chồn mẹ, chồn con rồi nặn một con thật to để giữa mâm, gọi là Thần Chồn. Thầy bưng mâm bánh đặt lên bàn thờ, bảo chủ nhà ra lạy, còn thầy thì đứng cầm thẻ hương ở tay niệm thần chú:

"Chồn đèn, chồn cáo, láo nháo ăn gà, tao chẳng có tha, tao tra vào đãy!"
Vừa đọc, vừa bắt từng con bỏ vào đãy. Vợ chủ nhà trông thấy, tiếc của cũng khấn:

"Chồn nào chồn nấy, tôi cũng lấy một con."

Rồi lấy luôn con chồn to nhất giữa mâm, đi vào nhà.

***

Sao dám hẹn như thế?

Một ông nhà giàu không hề thết khách bao giờ, sợ tốn kém. Một hôm, có kẻ trông thấy người ở nhà anh ta đem rổ bát ra cầu ao rửa, mới hỏi đùa:

- Nhà hôm nay mời khách đấy à?

Người ở nói:

- Chao ơi! Ông chủ nhà tôi mà mời khách thì có họa đến chết.

Ông ta đi qua nghe nói vậy, liền đứng lại mắng:

- Mày biết khi tao chết, tao có mời ai không mà dám hẹn trước như vậy?

***

Mượn cái chày giã cua

Một hôm, chủ nhà bảo tên đầy tớ về quê có việc. Người đầy tớ xin mấy đồng tiền uống nước dọc đường. Chủ nhà ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:

- Thằng này đến là ngốc, hai bên đường thiếu gì ao, có khát thì xuống đấy tha hồ uống, tìm vào quán làm gì cho tốn tiền?

Người đầy tớ thưa:

- Bẩm, độ rày trời đang hạn, ao hồ cạn khô cả.

- Thế thì tao cho mượn cái này!

Nói rồi vào nhà lấy đưa cho người đầy tớ một chiếc khố tải. Người đầy tớ chưa hiểu ý ra làm sao thì chủ nhà bảo:

- Cầm chiếc khố này vận vào người, trời nắng, mồ hôi nhiều, nó sẽ ướt đẫm, khát thì vắt ra mà uống.

Người đầy tớ liền nói:

- Trời nầy vận khố tải ngộp lắm. Hay là xin ông cho mượn cái chày giã cua vậy!

- Ðể làm gì?

- Bẩm, vắt cổ chày cũng ra nước ạ!

TT (st)