Đã có 399 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 12h ngày 10/8/2020)

 

Tính đến 12h ngày 10/8/2020, đã có 399 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. 4 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của tâm dịch Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh là các bệnh nhân: BN423,BN424,BN441,BN442.

Đã có 399 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 12h ngày 10/8/2020)

Nguồn TTXVN