BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đã có 4 công ty đầu tư vào Khu Liên hợp Phước Đông - Bời Lời

Cập nhật ngày: 04/11/2011 - 11:28

Nhà đầu tư tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong Khu Liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời

Hơn 97% hộ dân nhận tiền hỗ trợ bổ sung

Theo báo của UBND huyện Gò Dầu, việc chi trả tiền tiền bổ sung hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc Dự án Khu Liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời (từ ngày 19.10.2011 đến 4.11.2011) được tiến hành một cách ổn định. Nhìn chung, đa số hộ dân đồng tình với phương án chi hỗ trợ bổ sung, nên kết quả số hộ nhận tiền bổ sung cao. Có nhiều trường hợp đã nhận thông báo nhận tiền, nhưng do bận công việc không đến nhận đúng thời gian quy định và những ngày sau đó đã đến nhận. Trong những ngày chi tiền, tình hình an ninh trật tự địa phương không xảy ra những vấn đề phức tạp. Tuy nhiên trong quá trình chi trả cũng còn một ít trường hợp người dân thắc mắc về xác định lại vị trí đất, diện tích, đất kênh mương, đất đường xe, hố vật liệu, việc chi trả tiền sản xuất mía trước đây… Những thắc mắc này đã được cán bộ chuyên môn trực tiếp giải thích và đa số đã đồng tình và nhận tiền. Tính đến ngày 1.11.2011, đã có 1.136 hộ dân đến nhận tiền chi trả bổ sung, đạt tỷ lệ 97,1% so với số hộ đã nhận thông báo nhận tiền. Tổng số tiền đã chi trả trên 140 tỷ đồng.

Hướng tới, UBND huyện Gò Dầu tiếp tục phát hành thông báo nhận tiền lần 3 đối với số hộ còn lại chưa nhận tiền, Đài truyền thanh huyện và các trạm phát thanh xã, ấp tiếp tục thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân trong dự án đã nhận thông báo nhận tiền, nhưng chưa đến nhận để tiếp tục đến nhận tiền hỗ trợ bổ sung. Các ngành chức năng tập trung giải quyết các đơn khiếu nại, thắc mắc của dân và những hồ sơ chưa đủ điều kiện chi trả như: tranh chấp về diện tích đất, hố vật liệu… để sớm chi trả cho dân. Đối với các hộ xâm canh ở ngoài tỉnh, UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện có văn bản gửi đến địa phương, nơi hộ dân cư trú để xác nhận nghề nghiệp hiện tại để làm cơ sở hỗ trợ bổ sung.

Các nhà đầu tư đang hoàn chỉnh xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động

Theo báo cáo của Phòng Tổng hợp Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (Chủ đầu tư vào dự án khu liên hợp này) cho biết, đến hết tháng 10.2011, đã có 4  nhà đầu tư được cấp giấy phép đầu tư vào Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ  Phước Đông – Bời Lời. Trong đó đã có 2 nhà đầu tư là Công ty TNHH Pou-li Việt Nam (công ty gia công giày, diện tích thuê đất 10 ha, vốn đầu tư 10 triệu USD) và Công ty TNHH Cơ khí CMC (diện tích thuê đất 1,8 ha, vốn đầu tư 15 tỷ đồng) đã hoàn chỉnh việc xây dựng nhà xưởng. Hai công ty này dự kiến đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tháng 11.2011, giai đoạn đầu, với số lượng công nhân là 2.000 người. Hai nhà đầu tư còn lại đang tiến hành xây dựng nhà xưởng. Đó là Công ty TNHH Vĩnh Dụ, diện tích 12 ha, vốn đầu tư 15 triệu USD và Công ty TNHH Săm lốp Việt Luân, diện tích 60 ha, vốn đầu tư 400 triệu USD. Ngoài ra trong thời gian qua, có nhiều nhà đầu tư đến khu liên hợp để tìm hiểu đầu tư vào các lĩnh vực: sản xuất, giáo dục, y tế. …

Công ty TNHH Pou-li Việt Nam đã hoàn chỉnh việc xây dựng nhà xưởng, dự kiến đi vào hoạt động sản xuất trong tháng 11.2011

Hiện nay, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đang tiến tục tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, như: hệ thống cấp thoát nước, nhà máy xử lý nước thải, nhà máy cấp nước, xây dựng và trồng cây xanh trên các tuyến đường nội bộ khu công nghiệp.

D.H