Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

Đa dạng sản phẩm cho dịp vía Thần tài năm Quý Mão 2023

Đa dạng sản phẩm cho dịp vía Thần tài năm Quý Mão 2023
Đa dạng sản phẩm cho dịp vía Thần tài năm Quý Mão 2023
Đa dạng sản phẩm cho dịp vía Thần tài năm Quý Mão 2023
Đa dạng sản phẩm cho dịp vía Thần tài năm Quý Mão 2023
Đa dạng sản phẩm cho dịp vía Thần tài năm Quý Mão 2023
Đa dạng sản phẩm cho dịp vía Thần tài năm Quý Mão 2023

Bài, ảnh: Ngọc Bích – Tâm Giang

Thiết kế: Ngọc Trâm