BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đa số lò gạch, lò mì ở Hoà Thành đạt yêu cầu về xử lý chất thải sản xuất

Cập nhật ngày: 21/05/2015 - 06:05

Trước đây, trên địa bàn huyện có 29 cơ sở sản xuất gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22.4.2003 của Chính phủ.

Đến nay, đã có 11 cơ sở chuyển đổi công nghệ từ lò nung gạch thủ công sang lò nung Hoffman, Tuynel, 18 cơ sở còn lại ngưng hoạt động. 100% cơ sở đã hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụm lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường ở chùa Gò Kén hiện đã không còn hoạt động.

Đối với các cơ sở chế biến khoai mì, ngày 9.7.2007, UBND tỉnh Tây Ninh ký Quyết định số 759/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, trong đó có các cụm lò mì ở Hòa Thành.

Thời điểm này, toàn huyện có 18 cơ sở chế biến khoai mì. Từ khi thực hiện Quyết định số 759/QĐ-UBND đến tháng 5.2015, huyện còn 15 cơ sở hoạt động (3 cơ sở đã ngưng hoạt động do không đủ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải), trong đó có 12 cơ sở được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành hệ thống xử lý nước thải đạt cột A Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Có 3 cơ sở đang xây dựng hệ thống xử lý, bị tạm đình chỉ hoạt động theo Công văn số 2764/STNMT-CCBVMT ngày 21.8.2014 về việc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh về việc xử lý đối với các doanh nghiệp chế biến tinh bột mì, cao su trên địa bàn tỉnh chưa xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải đạt loại A.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, ngành chức năng phát hiện vẫn còn tình trạng các cơ sở thường xuyên lén lút xả nước thải ra môi trường kênh, rạch, sông suối vào ban đêm. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sẽ tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ngành có liên quan  tiếp tục kiểm tra đột xuất việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đối với các cơ sở này trong thời gian tới.

Hoàng Thi


 
Liên kết hữu ích