BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đã tra được thông tin hóa đơn điện bằng smartphone

Cập nhật ngày: 29/01/2016 - 12:32

Ứng dụng "EVNHANOI CSKH" hoàn toàn được cung cấp miễn phí trên kho ứng dụng của Apple, Microsoft, Google và có dung lượng nhỏ gọn.

 

Sau khi tải về smartphone, thông qua ứng dụng này, khách hàng có thể tra cứu thông tin như lịch ghi chỉ số (GCS) của tháng hiện tại và các tháng trước; Thông tin hóa đơn tiền điện của tháng bất kỳ; Thông tin thanh toán hóa đơn tiền điện; xem và so sánh sản lượng, số tiền điện trong 2 năm liền kề, dữ liệu hiển thị dưới dạng biểu đồ so sánh các tháng... Đồng thời, người dùng còn có thể tra cứu thông tin lịch cắt điện, thông tin biểu giá bán điện theo quy định hiện hành...

Đặc biệt, ứng dụng còn có chức năng tự động nhắn tin thông báo cho khách hàng mỗi khi có thông báo mới về ngày ghi chỉ số công tơ, thông báo tiền điện và các thông báo khác...

Ngoài ra, không cần đăng nhập khách hàng cũng có thể tra cứu được một số nội dung hướng dẫn như: Các thủ tục dịch vụ về điện, tư vấn sử dụng điện, tư vấn an toàn điện, cách sử dụng dịch vụ tin nhắn truy vấn thông tin về điện, cách tải hóa đơn điện tử...

Để sử dụng ứng dụng này, khách hàng có thể tải phần mềm "EVNHANOI CSKH" cho ứng nền tảng iOS, Windows Phone, Android.

Nguồn XHTT