Đa tử trà hương - loài cây mới của Việt Nam

Cập nhật ngày: 04/03/2012 - 12:26

Trà đa tử hương mới phát hiện

Loài thực vật mới là Đa tử trà hương, tên khoa học là Polyspora huongiana Orel, Curry & Luu. Nó được đặt theo tên ông Lê Văn Hương, giám đốc Vườn quốc gia Bidoup - người có nhiều đóng góp trong việc hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học tại đây.

Theo ông Lưu Hồng Trường, Viện Sinh học Nhiệt đới, loài mới này chưa từng ghi nhận trên thế giới, thuộc họ Trà, cây gỗ cao không quá 10m, lá hình elip hẹp, hoa mọc đơn ở nách lá và có màu hồng sẫm đến đỏ, cuống hoa từ 8 đến 10mm.

Theo VNE