Đại đội 2 - Tiểu đoàn 14: Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm

Cập nhật ngày: 13/10/2009 - 05:23

Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống là nhiệm vụ trọng yếu, cơ bản của đơn vị. Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ này, những năm qua, Đại đội 2, Tiểu đoàn 14 tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện. Đặc biệt chú trọng tập trung huấn luyện chiến sĩ mới, phù hợp với nhiệm vụ và đối tượng tác chiến. Hoạt động đó được thực hiện đồng bộ, thống nhất từ khâu chuẩn bị kế hoạch, nội dung chương trình, bãi tập, phương pháp tổ chức đến thực hành huấn luyện. Trong đó, Đại đội chăm lo bồi dưỡng, tập huấn cán bộ trung đội, tiểu đội, vì đây là đội ngũ cùng ăn, cùng ở với chiến sĩ, trực tiếp huấn luyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc của chiến sĩ để báo cáo giải quyết kịp thời. Đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, chấp hành kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy. Duy trì và thực hiện tốt chế độ hành quân rèn luyện xa mang vác nặng nâng cao sức dẻo dai cơ động của bộ đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Qua các đợt kiểm tra của Quân khu, của Bộ CHQS tỉnh, Đại đội 2, Tiểu đoàn 14 đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, 100% nội dung huấn luyện quân sự đạt khá, giỏi. Nhiều nội dung giỏi như: đánh bộc phá, ném lựu đạn… Giáo dục chính trị 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá giỏi. Huấn luyện chuyên ngành hậu cần, kỹ thuật đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Tham gia các hội thi, hội thao do tỉnh tổ chức đều đạt thành tích cao được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Miệt mài huấn luyện trên thao trường.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trong gần 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh” cán bộ, chiến sĩ toàn Đại đội đã nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện cuộc vận động, chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo”. Cán bộ, chiến sĩ Đại đội luôn quán triệt chấp hành và thực hiện nghiêm kỷ luật của quân đội, pháp luật của Nhà nước, nhất là Chỉ thị 245 của Tư lệnh Quân khu và Chỉ thị 359 của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về thực hiện cuộc vận động “7 không”. Kết quả, Đại đội không có cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật của quân đội, pháp luật của Nhà nước.

Không ngừng tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, nâng cao ý thức trách  nhiệm đối với công việc cũng như trách nhiệm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đây là các phong trào thi đua được đơn vị phát động sôi nổi rộng khắp và có sức lan toả, thu hút cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng, tham gia. Cán bộ luôn sâu sát trong quản lý, chỉ huy, thực hiện tốt phương châm “làm hết việc chứ không làm hết giờ”. Chiến sĩ luôn tận tâm, tận lực, tích cực tự giác thực hiện nhiệm vụ, từ đó góp phần quan trọng vào chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị. Qua bình xét phân loại đảng viên tại Đại đội 2, có 100% đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên chấp hành nghiêm cương lĩnh, điều lệ Đảng, thực hiện nói và làm theo Nghị quyết, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt.

Tại hội nghị Liên hoan biểu dương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong cuộc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” cuối tháng 9.2009 do Đảng uỷ-Bộ CHQS tỉnh tổ chức, Chi bộ Đại đội 2 vinh dự được chọn báo cáo điển hình, đồng thời tập thể chi bộ và nhiều cá nhân được cấp trên khen thưởng.

Lê Huy Thường