Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015: Khai thác tiềm năng, huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển 

Cập nhật ngày: 22/06/2020 - 22:28

BTN - Được tiến hành từ ngày 8 đến ngày 11.9.2010, với 350 đại biểu chính thức đại diện cho trên 24.500 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc, Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Minh Triết- Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cơ sở đảng và đảng viên; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; tạo sự chuyển biến nhanh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hoá.

Xây dựng môi trường văn hoá, xã hội lành mạnh, văn minh; bảo đảm công bằng và an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân, thu ngắn khoảng cách, sự chênh lệch về trình độ phát triển và mức sống dân cư giữa nông thôn và thành thị; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu đến năm 2015 đưa thị xã Tây Ninh trở thành đô thị loại III và đến năm 2020 tỉnh Tây Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Phát biểu tại Đại hội, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Tây Ninh cần khai thác có hiệu quả lợi thế tỉnh biên giới, để phát triển kinh tế biên mậu, dịch vụ mạnh mẽ. Điều kiện để phát triển công nghiệp của tỉnh đã có, vì vậy tỉnh cần phát triển tốt hơn, thậm chí có thể tạo ra những đột biến trong lĩnh vực này.

Đặc biệt, Tây Ninh cần quan tâm hơn trong việc giữ vững “trận địa” nông nghiệp, thúc đẩy phát triển về chất, nhất là nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, bảo vệ an ninh lương thực. Tỉnh có thế mạnh về cây công nghiệp (cao su, mía, mì…), do đó, cần quan tâm quy hoạch và định hướng phát triển sao cho có hiệu quả kinh tế cao, tạo ra nhiều sản phẩm tinh chế có giá trị xuất khẩu, hạn chế, giảm mạnh việc xuất khẩu nguyên liệu thô.

Đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế- nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại; đồng thời cần có cơ chế, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh mạnh dạn đẩy mạnh hợp tác, mở rộng đầu tư sang Campuchia…

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá IX gồm 55 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 14 đồng chí đại biểu chính thức và 2 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Tỉnh uỷ.

Nghị quyết Đại hội nêu rõ, định hướng chung của tỉnh đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 là khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, ổn định và bền vững. Tập trung phát triển công nghiệp gắn với việc nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, dịch vụ. Gắn kết chặt chẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH tỉnh nhà, xem đây là khâu đột phá quan trọng.

Gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy Nhà nước, chất lượng hoạt động của HĐND, hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể.

Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường, củng cố và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ngày 30.7.2011, Bộ Chính trị điều động đồng chí Nguyễn Văn Nên- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ về làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Bộ Chính trị quyết định chuẩn y đồng chí Võ Văn Phuông- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ngày 31.7.2015, tại Tỉnh uỷ Tây Ninh, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Võ Văn Phuông thôi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh để giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và quyết định chuẩn y đồng chí Trần Lưu Quang- Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đ.H.T