Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 1996-2000: Tập trung mọi nguồn lực cho sự phát triển 

Cập nhật ngày: 05/06/2020 - 17:35

BTN - Được tiến hành từ ngày 23 đến ngày 25.4.1996 với 340 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 11.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi thư chúc mừng Đại hội và chỉ đạo “Đại hội đoàn kết, phấn khởi, không phô trương, lãng phí, giữ gìn bí mật”.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh- nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh (1.1997 - 2001)

Đánh giá tình hình nhiệm kỳ V, Đại hội nhất trí cho rằng, thời kỳ 1991-1996, Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh tiếp tục đạt được những thành tựu về kinh tế - xã hội rất quan trọng. Nền kinh tế vượt qua được thời kỳ khó khăn nhất và đi dần vào thế ổn định, phát triển; kinh tế tăng trưởng với nhịp độ khá nhanh và liên tục. Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng hằng năm đều tăng lên; nhiều vấn đề cấp bách của xã hội được giải quyết kịp thời… Đời sống nhân dân ổn định và từng bước được nâng lên.

Đại hội cũng thẳng thắn nêu lên những yếu kém của tỉnh. Đó là, nền kinh tế phát triển chậm so với một số tỉnh trong khu vực. Cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, công nghệ chậm được đổi mới, thiếu vốn đầu tư, quản lý còn yếu kém nên phát triển chưa vững chắc; sự chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và trong nội bộ từng ngành còn chậm; tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế thấp, hiệu quả sản xuất xã hội chưa ổn định…

Đại hội chỉ rõ nguyên nhân của thành tựu và yếu kém, đồng thời rút ra những kinh nghiệm thực tiễn. Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 1996-2000. Mục tiêu tổng quát của thời kỳ này là “Tập trung mọi nguồn lực cho sự phát triển, nhất là kinh tế, đưa nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, liên tục và ổn định, đến năm 2000 cố gắng vượt mức trung bình chung của cả nước; bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng, giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao hơn, đạt bước tiến mới trong công cuộc xây dựng xã hội công bằng, văn minh. Hệ thống chính trị ngày càng được kiện toàn, có cơ chế vận hành phù hợp hơn”.

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VI gồm 47 uỷ viên, đồng chí Nguyễn Văn Rốp tiếp tục làm Bí thư Tỉnh uỷ. Ngày 12.12.1996, Bộ Chính trị quyết định điều đồng chí Nguyễn Văn Rốp- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ra Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ngày 27.1.1997, Bộ Chính trị quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Thị Minh- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Tại Hà Nội, từ ngày 28.6 đến 1.7.1996 đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng. Đại hội khẳng định: “Cần nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. 

Đ.H.T