BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội đại biểu Hội KHHGĐ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ IV (2010 – 2014)

Cập nhật ngày: 25/02/2010 - 06:14

Ngày 25.02.2010, Hội Kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2010- 2014). Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Giảm và lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cũng đến tham dự đại hội.

Hội KHHGĐ tỉnh Tây Ninh đã trải qua được 3 nhiệm kỳ, duy trì được 18 Chi hội ở cơ sở với 875 hội viên. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với 7 lĩnh vực hoạt động ưu tiên về dân số, sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ trong nhiệm nhiệm kỳ III (2004- 2009) của Hội, đã góp phần tích cực cho công tác DS- KHHGĐ của toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Giảm tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Giảm biểu dương những thành tích của Hội KHHGĐ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, lực lượng cộng tác viên, tuyên truyền viên đã có nhiều đóng góp trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, vận động chuyển đổi hành vi đối với các tầng lớp nhân dân trong lĩnh vực DS- KHHGĐ. Trước tình hình mất cân bằng giới tính khi sinh, qui mô dân số chưa vững chắc, Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Ban chấp hành Hội KHHGĐ nhiệm kỳ mới cần nêu cao vai trò, năng lực của từng thành viên để đảm đương nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội KHHGĐ nhiệm kỳ IV (2010- 2014) tiếp tục đề ra chương trình hành động theo các mục tiêu của Chiến lược Dân số với 7 ưu tiên của lĩnh vực DS, SKSS/KHHGĐ. Đại hội đại biểu Hội KHHGĐ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ IV đã bầu ra Ban chấp hành gồm 21 người và Ban thường vụ gồm 7 người. Bà Phan Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Sở Y tế làm Chủ tịch.

THANH HẠNH