Đại hội đại biểu Phụ nữ Tây Ninh lần thứ XII: Chị Trần Thị Ngọc Thu tái đắc cử Chủ tịch Hội

Cập nhật ngày: 25/11/2011 - 06:00

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội

(BTNO)Ngày 25.11, Đại hội đại biểu Phụ nữ Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 tiếp tục diễn ra tại Hội trường Tỉnh uỷ.

Trong ngày làm việc cuối cùng của Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc và chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tây Ninh.

Đại hội cũng đã được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất BCH Hội LHPN tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. BCH mới gồm 33/37 uỷ viên (khuyết 4) đã bầu ra Ban thường vụ gồm 9/11 uỷ viên (khuyết 2). Chị Trần Thị Ngọc Thu tái cử chức Chủ tịch Hội. Các chị Lương Thị Mưng, Lưu Thanh Hằng, Võ Thị Bạch Tuyết giữ chức Phó Chủ tịch. Ngoài 2 đại biểu đương nhiên, Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết của Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các mục tiêu cơ bản thực hiện trong nhiệm kỳ 2011 – 2016 như sau: Hằng năm có 100% cán bộ, 80% hội viên phụ nữ trở lên đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và có 70% cán bộ hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào.

Ra mắt BCH mới, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc

90% trở lên phụ nữ được tuyên truyền, vận động học tập, trong đó 70% trở lên có ý thức phấn đấu trở thành người phụ nữ phát triển toàn diện “có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu” và rèn luyện phẩm chất “tự trọng – tự tin – đảm đang – trung hậu” của người phụ nữ trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước. 80% trở lên hội viên, quần chúng phụ nữ được hướng dẫn kiến thức về luật pháp, quyền của phụ nữ trong pháp luật.

Hằng năm, phối hợp các ngành, cơ sở dạy nghề đào tạo 1.000 người, phấn đấu tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên sau học nghề đạt 50% trở lên; Giới thiệu việc làm trên 4.000 lao động; Thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010 – 2015.

90% trở lên phụ nữ và hộ gia đình được tuyên truyền, phổ biến các nội dung tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. 100% huyện, thị hội, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt các đề án của Hội nhằm hỗ trợ xây dựng gia đình và có mô hình truyền thông, tư vấn, hỗ trợ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” hiệu quả, lồng ghép các hoạt động của Hội tại địa bàn dân cư.

100% cán bộ Hội chủ chốt cấp tỉnh, 80% cán bộ Hội chủ chốt cấp huyện và 60% trở lên cán bộ Hội chủ chốt cấp xã đạt chuẩn theo chức danh. 90% cán bộ từng cấp Hội được bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chức danh. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hội viên tăng 5% trên tổng số phụ nữ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện vào Hội. 90% trở lên cơ sở Hội đạt mạnh, trong đó 40% trở lên đạt tiêu chí vững mạnh toàn diện.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Ngọc Thu tăng hoa cho các uỷ viên thường vụ khoá XI không tái cử

Đại hội kêu gọi các tầng lớp phụ nữ tỉnh Tây Ninh đoàn kết một lòng, vượt qua mọi thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011 – 2016, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX vào cuộc sống, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2006 – 2011.

Đ. Hoàng Thái