Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở công ty TNHH Công cụ Xinke (Việt Nam) 

Cập nhật ngày: 18/04/2021 - 11:04

BTNO - Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở công ty TNHH Công cụ Xinke (Việt Nam) tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở công ty. Đến dự có bà Nguyễn Thị Kim Liên- Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh; ông Lu Shu Hui- Tổng Giám đốc và 54 công nhân lao động công ty có đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh (áo xanh) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành công đoàn công ty.

Công ty TNHH công cụ Xinke (Việt Nam) có trụ sở tại Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng. Công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc, bắt đầu hoạt động từ tháng 3.2019, ngành nghề chính là sản xuất dụng cụ đục gỗ, công cụ đánh dấu và bột đánh dấu, tổng số lao động hiện nay là 90 người.

Đại hội bầu Ban Chấp hành công đoàn cơ sở lâm thời gồm 3 ủy viên, bà Cao Thị Lượm- Quản lý nhân sự công ty được bầu giữ chức vụ Chủ tịch. Hội nghị Ban Chấp hành phiên thứ nhất bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên phát biểu chúc mừng Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và 54 công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành sớm xây dựng quy chế làm việc, phối hợp tốt với Ban Giám đốc công ty tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thường xuyên làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, xây dựng công đoàn cơ sở và công ty ngày càng vững mạnh, phát triển.

Quốc Tiến