BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dân quân tự vệ tỉnh Tây Ninh: Lực lượng tin cậy, hoạt động hiệu quả tại địa phương cơ sở

Cập nhật ngày: 19/04/2010 - 05:34

Với quan điểm “ở đâu có tổ chức Đảng thì ở đó có Dân quân tự vệ" (DQTV) và phương châm xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng DQTV Tây Ninh những năm qua luôn được biên chế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện kinh tế xã hội của các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt chất lượng về chính trị, hiệu quả hoạt động của DQTV trong tỉnh ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV chiếm 11,77% so với tổng số DQTV. Trong đó, dân quân là đảng viên chiếm 7,36%, đoàn viên chiếm 50,5%. Toàn tỉnh có 95/95 Đảng uỷ xã, phường, thị trấn thành lập chi bộ quân sự, trong đó 52 chi bộ có cấp uỷ, chiếm 54,73%. Cấp uỷ các địa phương đánh giá cao vai trò và hiệu quả của chi bộ quân sự trong xây dựng và hoạt động của LLDQ, đã góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, trọng tâm là xây dựng, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của lực lượng dân quân. Đến nay, 100% Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn là đảng viên, trong đó có 84 cán bộ tham gia cấp uỷ và thành viên UBND xã. Nhằm chuẩn hoá đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7, tỉnh đã tổ chức được hai khoá đào tạo Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn, có 206 đồng chí tốt nghiệp. Năm 2009 tỉnh tiếp tục đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng cho 66 cán bộ, thời gian 24 tháng. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ Ban CHQS cơ quan, tổ chức, Ban CHQS xã, phường, thị trấn thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần đưa công tác quốc phòng – địa phương ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng.

Dân quân tự vệ ra quân huấn luyện

Công tác huấn luyện lực lượng DQTV luôn được Bộ CHQS tỉnh duy trì chặt chẽ, nền nếp, bảo đảm tốt cả về thời gian, nội dung và chất lượng huấn luyện. Đó  cũng là nguyên nhân lực lượng DQTV Tây Ninh luôn đạt thành tích cao trong hội thao quốc phòng do Quân khu tổ chức. Song song đó, lực lượng DQTV Tây Ninh thường xuyên luyện tập các phương án tác chiến phòng thủ, chống biểu tình bạo loạn; diễn tập cứu hộ, cứu nạn; phòng chống cháy nổ, thiên tai, lũ lụt. Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn xã hội, lực lượng dân quân thường trực tích cực chủ động phối hợp với lực lượng công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn được nhiều vụ việc phức tạp, bắt giữ nhiều đối tượng, thu hồi tài sản có giá trị trả lại cho người bị hại. Điển hình như các vụ dũng cảm bắt cướp, trấn áp tội phạm trên địa bàn các huyện Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu, Bến Cầu, Gò Dầu được UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và lãnh đạo các cấp ở địa phương biểu dương, khen thưởng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng dân quân tự vệ với công an cơ sở và lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong hoạt động chiến đấu trị an đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc  góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn giao thông được nhân dân địa phương hoan nghênh, tin tưởng.

Thời gian qua dân quân các huyện, thị kết hợp tổ chức huấn luyện với làm công tác vận động quần chúng, tích cực tham gia phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “xoá đói giảm nghèo” và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt ở địa phương. Trong năm 2009 có hơn 5.000 lượt dân quân tham gia hàng vạn ngày công lao động giúp dân sửa chữa hàng trăm căn nhà cho gia đình chính sách và nhân dân, đào đắp trên 200km đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương… Lực lượng DQTV trong tỉnh thật sự là lực lượng nòng cốt tại chỗ, vừa bảo vệ ANTT địa phương, vừa tham gia khắc phục hậu quả thiên tai rất hiệu quả, kịp thời, được cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân tín nhiệm.

Lê Huy Thường