BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dân số Tây Ninh: 1.066.402 người

Cập nhật ngày: 13/08/2009 - 04:23

Sáng 13.8 tại Hội trường UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt cùng lãnh đạo, cán bộ Cục Thống kê Tây Ninh và các ban, ngành liên quan tham gia Hội nghị giao ban trực tuyến với Văn phòng chính phủ về Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do ông Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 chủ trì.

Toàn cảnh buổi giao ban trực tuyến.

Mở đầu cuộc họp, đại biểu các tỉnh được nghe báo cáo sơ bộ về tình hình cuộc Tổng điều tra dân số năm 2009 trong toàn quốc và phương hướng nhiệm vụ tiếp theo. Theo thống kê, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1.4.2009, cả nước có 85.789.573 người, đông dân đứng hàng thứ 13 trên thế giới và đứng hàng thứ 3 Đông Nam Á. Tỷ lệ tăng dân số giảm và giới tính cân bằng hơn so với 10 năm trước, điều đó cho thấy chính sách kế hoạch hoá gia đình đã được thực hiện tương đối tốt. Riêng dân số tỉnh Tây Ninh có 1.066.402 người, đứng thứ 4 trong khu vực miền Đông Nam bộ, bình quân tăng 1%/năm (cả nuớc 1,2%), tỷ lệ dịch chuyển dân số giữa nông thôn ra thành thị tăng khoảng 3%.    

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chúc mừng kết quả đạt được và đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ làm công tác điều tra dân số các cấp trong cả nước. Đồng thời, ông cũng cho biết kết quả điều tra về dân số và nhà ở sẽ được công bố chính thức vào năm 2010.

ĐẠI DƯƠNG